Klemensker Idrætsforening

Æresmedlemmer


År:

  Navn:

 

Afdeling

 

2024

2022

2021

2019


 

Henrik Ipsen

Lone og Per Kristoffersen

Ivan Stenfeldt Hansen

Kim Stenfeldt

Skydning

Allround

FU

Fodbold

2017 Irene Kofoed Ingvorsen FU
2015 Gert Sørensen Petanque og motion
2014   Irene Sonne Nielsen Håndbold
2012   Ole Mikkelsen Fodbold, håndbold, banko, loppemarked
2011   Ulf Rønne-Hansen Loppemarked, revisor
2010   Ole Lundbæk Fodbold
2009   Karen Munch Atletik, badminton
2008   John Hansen Banko/fodbold
2007   Kjeld Lundbæk Fodbold/cafeteria
2007   Nete Mattesen Badminton m.m.
2007   Thor Andersen Håndbold/cafeteria
2005   Hans og Birgit Hansen Banko
2003   Åge og Agnes Dam Atletik m.m. 
2001   Peter Munch Skydning
2000   Emely Nielsen Gymnastik
1999   Viktor Jensen Skydning
1997   Poul Westh Loppemarked
1996   Jens Sterup Atletik
1994   Folmer Kofoed Skydning
1994   Axel Kure Fodbold
1994   Jørgen Pedersen Gymnastik
1992   Pia Mogensen Cafeteria
1989   Inga Olsen Gymnastik,atletik, badminton
1989   Knud A. Kofoed Skydning
1983   Karl Munch Skydning
1982   Verner Mortensen Fodbold
1982   Sigfred Mogensen Fodbold
1978   Niels Hansen Fodbold
1969   Ejnar Kofoed 2. kreds

Nyt æresmedlem i 2024: Henrik Ipsen, som ses på billedet ovenfor.

 

Lone og Per Kristoffersen er udnævnt til æresmedlem i KIF. smiley

Ved Generalforsamlingen d. 16. marts 2022 blev Lone og Per Kristoffersen udnævnt til æresmedlemmer. 

Lone og Per har igennem rigtig mange år været et stort aktiv for Klemensker Idrætsforening. De har været her og der og alle vegne.
Lone har bl.a. været både menigt medlem og formand i gymnastikudvalget og Per har bl.a.været instruktør for springhold og med til at starte hockey op. Begge to er utroligt hjælpsomme, og kommer med mange gode input, så de har en finger med i spillet mange steder. Cafeteria/genbrug/loppelager/tøjvask/oprydning. Altid involveret i alt muligt, altid med på oprydningsholdet efter diverse arrangementer. Lone og Per er guld værd for vores forening, og fortjener dette skulderklap.

 

 
Nyt æresmedlem 2017 er Irene Ingvorsen.

Irene blev første gang valgt ind i forretningsudvalget i 1999, hvor hun sad frem til 2001. Hun valgte da at tage en pause inden hun i 2004 igen blev valgt ind i forretningsudvalget. I første omgang som sekretær. En opgave hun varetog i 3 år, uagtet hun i 2006 blev valgt som kasserer. Hun påtog sig således i en periode 2 tungtvejende opgaver i Idrætsforeningen.
 
Irene har således siddet som kasserer for Idrætsforeningen siden 2006 i en periode, hvor Idrætsforeningen var hårdt trængt på økonomien. Irene har med stor entusiasme påtaget sig hvervet uden at man har følt, at hun har siddet hårdt på pengekassen.
 
Irene havde faktisk meddelt, at hun ville trække sig ved dette års generalforsamling. Da hun så så det endelig regnskabsresultat besluttede hun sig for, at tage endnu en periode, nu, hvor det også kunne være lidt sjovt at være med til at bruge penge, frem for at holde igen. Nok ikke den egentlige årsag, men vi er i FU rigtigt glade for, at Irene tager endnu en tørn og vi er nu pålagt en opgave om, at indenfor de kommende 2 år, at finde en afløser, som helst allerede fra 2019 kan indgå i Forretningsudvalget og i en perioden stille og roligt få overdraget Irenes utroligt mange arbejdsopgaver.
 
Irenes lokalkendskab er uvurderligt for Idrætsforeningen. Man går aldrig forgæves til Irene, når man har brug for oplysninger omkring Idrætsforeningens aktiviteter, medlemmer og udvalg. Historikken har Irene rigtig godt styr. Det bliver en vidensdatabase, som vi naturligvis vil trække på og så selvom du om nogle år skulle fastholde din beslutning om at stoppe.
 
Personligt har jeg i de seneste 2 år nydt stor gavn af din utrolig viden og ikke mindst dit behagelig væsen. Du har dine meningers mod og er ikke bange for at sige fra. Du lader dig ikke skræmme af formandens teatertorden, da du er meget bevidst om, at han nok skal falde ned igen.
 
Det engagement og den megen tid du har brugt i Klemensker Idrætsforening er som nævnt uvurderlig. Du har ydet en ekstrem prisværdig indsats for Klemensker Idrætsforening og ikke mindst for lokalsamfundet.
Bliv medlem
Info tekst
Bliv medlem

Støt vores sponsorer
- de støtter os.


Kalender
Besøg vores side
Formand Bo Sonne mobil 30663227 / Bank 4720-0001184431 CVR.NR 32820514