Generalforsamlinger, dagsorden og referat

Generalforsamling i Klemensker Idrætsforening den 14. marts 2018


Dagsorden

Valg af dirigent – Bestyrelsen foreslår Henrik Ipsen - Henrik Ipsen valgt

Valg af stemmetællere 

1. Aflæggelse af beretninger, herunder kåring af Årets KIF’er/Årets Ildsjæl (Evt. æresmedlem)

a. Fællesformand

Årets Ildsjæl 2017: Erling Frederiksen
Årets KIF'ere 2017 Lone og Per Kristoffersen
Nyt æresmedlem 2017: Irene Ingvorsen

b. Badminton

c. Fitness

d. Fodbold

e. Gymnastik/Folkedans

f. Petanque og motion

g. Skydning

2. Det reviderede regnskab -  Godkendt

3. Behandling af indkomne forslag (se noter) - Ingen

4. Fremlæggelse af 2018 budget, herunder kontingenter - Gymnastik har justeret kontingenter
 

5. Valg af Forretningsudvalg

a. Formand (på valg hvert år)

På valg: Henrik Wraae Schwarz – villig til genvalg - Genvalgt

b. Kasserer

På valg: Irene Ingvorsen – villig til genvalg - Genvalgt

c. Øvrige medlemmer

På valg: Yvonne Dam – villig til genvalg - Genvalgt

d. Suppleanter (på valg hvert år)

På valg: Torben Kjær Dam og Jacob Kofoed Dam – begge villige til genvalg - begge genvalgt

6. Valg af revisorer

På valg: Ulf Rønne Hansen - Genvalgt

På valg suppleant: Michael Rønne Hansen - Genvalgt

2

7. Orientering om valg af medlemmer til aktivitetsudvalgene

Petanque og motion

Bjarne Sørensen - genvalgt
Gert Sørensen - Ikke på valg
Tommy Andersen - Ikke på valg

 

Badminton

Erling Frederiksen - genvalgt
Torben Hansen - genvalgt

Mivhael Rønne-Hansen - ikke på valg

Fodbold

Kim Stenfeldt - ikke på valg
John Koch Jensen - ikke på valg

 

Gymnastik


Tommy Andersen - ikke på valg
Keld Olsen - ikke på valg

Carina Højegaard - udtrådt - der blev ikke valgt en anden
Lone Kristoffersen - udtrådt - der blev ikke valgt en anden

Skydning

Teddy Dahl - genvalgt
Henrik Kofod - genvalgt
Valdemar Pedersen - ikke på valg

Henrik Ipsen - ikke på valg
Tom Jørgensen - modtog ikke genvalg - der blev ikke valgt en anden
Suppleant ? 

Fitness

Kirsten Sonne - genvalgt
Nina Rømer Sonne - genvalgt
Annika Elleby - ikke på valg
Carina Højegaard - ikke på valg
Harry Olsen - ikke på valg
K
aren Margrethe Hansen ?
Irene Dunker - modtog ikke genvalg
Kasper Merlung - nyvalgt


 
Suppleanter

Ingelise Christensen ?

 

 

8. Eventuelt
  • Irene D spurgte om muligheden for en kobling af medlemsskaber, så et medlem kan opnå rabat, hvis medlemmet dyrker mere end een aktivitet i foreningen. Ivan svarede, at det har været drøftet tidligere, men det ville blive kompliceret at holde styr på. 
  • Harry O spurgte til den nye persondataforordning. Ulla svarede, at hun er tilmeldt DGI's online-kursus d. 20. marts og håber at få klarhed over regler der.
  • Philip fortalte om et "mød din nye nabo-møde" . Det afholdes måske d. 6. maj
  • Irene D efterlyste KIF's engagement i parkourbane, nu da gymnastiksalen er til rådighed. Philip tilføjede at ungdomsskolen også gerne vil være med.
  • Irene D redegjorde kort for det nye klyngesamarbejde med Nyker og Aarsballe. Fællesskabet omhandler bl.a. fælles avis. 
Klemensker IF / formand Henrik Schwarz mobil 20214753 / Bank 4720-0001184431