Generalforsamling i Klemensker Idrætsforening den 14. marts 2018

 
Dagsorden
 
Valg af dirigent – Bestyrelsen foreslår Henrik Ipsen - valgt
Valg af stemmetællere
 
1. Aflæggelse af beretninger, herunder kåring af Årets KIF’er/Årets Ildsjæl (Evt. æresmedlem)
 
a. Fællesformand
b. Badminton
c. Fitness
d. Fodbold
e. Gymnastik/Folkedans
f. Petanque og motion
g. Skydning
 
Årets Ildsjæl er Erling Frederiksen – Badminton.
Årets KIF’ere er Lone og Per Kristoffersen.
Årets æresmedlem er Irene Ingvorsen.
 
2. Det reviderede regnskab
 
3. Behandling af indkomne forslag (se noter) – ingen.
 
4. Fremlæggelse af 2018 budget, herunder kontingenter
 
5. Valg af Forretningsudvalg
 
  • a. Formand (på valg hvert år)
På valg: Henrik Wraae Schwarz – villig til genvalg - genvalgt
 
  • b. Kasserer (valgt for 2 år)
På valg: Irene Ingvorsen – villig til genvalg - genvalgt
 
  • c. Øvrige medlemmer (valgt for 2 år)
På valg: Yvonne Dam – villig til genvalg - genvalgt
 
  • d. Suppleanter (på valg hvert år)
På valg: Torben Kjær Dam og Jacob Kofoed Dam – begge villige til genvalg - genvalgt
 
6. Valg af revisorer
 
  • På valg: Ulf Rønne Hansen - genvalgt
  • På valg suppleant: Michael Rønne Hansen – genvalgt
 
 
 
7. Orientering om valg af medlemmer til aktivitetsudvalgene
 
Petanque og motion

Gert Sørensen                     ikke på valg
Tommy Andersen                ikke på valg
Bjarne Reimer Hansen         modtager genvalg                  Genvalgt
 
Badminton

Erling Frederiksen               modtager genvalg                 Genvalgt (2 år)
Michael Rønne Hansen        ikke på valg
Torben Hansen                  modtager genvalg                Genvalgt (2 år)
 
Fodbold

Kim Stenfeldt                      ikke på valg
John Koch Jensen                ikke på valg 

Gymnastik
Tommy Andersen                 ikke på valg
Keld Olsen                            ikke på valg
Carina Højegaard                 modtager ikke genvalg         Udtræder
Lone Kristoffersen                modtager ikke genvalg         Udtræder
 
Skydning
Teddy Dahl                          modtager genvalg              Genvalgt (2 år)
Tom Jørgensen                    modtager ikke genvalg         Udtræder
Valdemar Pedersen              ikke på valg
Henrik Kofod                        modtager genvalg                Genvalgt (2 år)
Henrik Ipsen                        ikke på valg                                                    
  

 
Fitness
Kirsten Sonne                      modtager genvalg                Genvalgt (2 år)
Nina Rømer Sonne               modtager genvalg                Genvalgt (2 år)
Irene Dunker                       modtager ikke genvalg         Udtræder
Annika Elleby                       ikke på valg
Carina Højegaard                 ikke på valg
Harry Olsen                          ikke på valg
Karen Margrethe Hansen      ikke på valg
Kasper Merlung                                                               Nyvalgt (2 år)
 
Suppleanter

Ingelise Christensen             modtager genvalg              Genvalgt (1 år)


 
8. Eventuelt
Irene D foreslår kobling af kontingent – måske fælleskontigent. Vil gavne især ældre medlemmer.
Harry O spurgte til persondataforordning.
Philip K gjorde opmærksom på arrangemenet ”mød din nye nabo”, som finder sted d. 6. maj
Irene D om muligheder i den gamle gymnastiksal.
Irene I takkede for udnævnelse og blomster.
Irene D gjorde opmærksom på møde om klyngesamarbejdet, som finder sted d. 19. april. Bla samarbejde om lokalavisen.
Klemensker IF / formand Henrik Schwarz mobil 20214753 / Bank 4720-0001184431