Generalforsamling den 3. april 2013


                      Valg af dirigent:                           Gert Sørensen                                 

                      Valg af stemmetællere:                Michael Rønne Hansen/Mie H. Madsen                                   


 
 1. Aflæggelse af beretninger, herunder kåring af Årets KIF’er/Årets Ildsjæl – Irene Sonne Nielsen og John Koch Jensen

  a. Fællesformanden                            Kjeld                                                        
  b. Badminton                                      Pia                                                            
  c. Fitness                                             Irene D                                                     
  d. Fodbold                                         Ole                                                           
  e. Gymnastik/Folkedans                     Tommy                                                     
  f. Håndbold                                        Yvonne
  g. Petanque & Motion                        Gert                                                          
  h. Skydning                                        Afbud                                
   
 2. Det reviderede regnskab            Ulla         
   
 3. Behandling af indkomne forslag (ingen)
   
 4. Fremlæggelse af budget for 2013, herunder kontingenter   
   
 5. Valg af forretningsudvalg

  a. Formand (på valg hvert år)                                  
  Kjeld Lundbæk                                  villig til genvalg                  OK                                                     
  b. Øvrige medlemmer for 2 år
  Ivan Hansen, næstformand                villig til genvalg                  OK
  Irene Ingvorsen, kasserer                  
  Ulla Ipsen                                           villig til genvalg                  OK
  Jacob Kofoed Dam                           

  c. Suppleanter (på valg hvert år)
  Keld Mortensen / Kenny Nielsen       villige til genvalg                OK

                                                                                  
 6. Valg af revisorer (2 år) og revisorsuppleant (1 år)

  Poul Kofod                                                                                   
  Ulf Rønne Hansen                             villig til genvalg                  OK               
  Suppleant: Annika Elleby                  villig til genvalg                  OK               
   
 7. Orientering om valg af medlemmer til aktivitetsudvalgene

  PETANQUE & MOTION
  Gert Sørensen (2), Tommy Andersen (2) og Bjarne Reimer Hansen

  BADMINTON:
  Pia Grønvall, Søren Folkmann (2), Mads Skov og Brian Pedersen (2)

  FODBOLD:
  Kim Hansen (2), Keld Kofoed, John Koch Jensen (2), Tina Vester Dam (2) og Bent Jørgensen (1)

  GYMNASTIK:
  Tommy Andersen (2), Keld Olsen (2), Carina Højegaard og Heidi Sørensen

  HÅNDBOLD:
  Mie Hildebrand Madsen, Yvonne Dam (2), Tina Vester Dam (2) og Dorte Barfod (1)

  SKYDNING:
  Henrik Ipsen, Benny Knudsen (2), Henrik Harboe Jensen (2), Tom Jørgensen og Stig Kofod. Suppleant: Niels Pedersen (1)

  FITNESS:
  Kirsten Sonne, Nina Sonne, Benny Statager, Irene Dunker, Marianne Nissen (2), Annika Elleby (2) og Jytte Jensen (2). Suppleanter: Karen Margrethe Hansen (1) og Gitte Sommer (1)

  BORDTENNIS: Udvalget er sat på stand by

  Flg. udvalgsmedlemmer er afgået ved udgangen af 2012:
  Atletik/petanque:
  Badminton: Mickey Janum, Martin Kofoed-Hansen og Philip Kjøller
  Bordtennis: Egon Mogensen
  Fitness: Lissi Jensen og Pia Johansen
  Fodbold: Knud Erik Hansen og Ole Lundbæk
  Gymnastik: Lone Kristoffersen og Camilla Rasmussen
  Håndbold: Birgitte Berner
  Skydning:

   
 
8.  Eventuelt
 
Klemensker IF / formand Henrik Schwarz mobil 20214753 / Bank 4720-0001184431