Generalforsamling den 14. marts 2012


                      Valg af dirigent: Kim Stenfeldt                                                                             

                      Valg af stemmetællere                                                  


 1. Aflæggelse af beretninger, herunder kåring af Årets KIF’er og Årets Ildsjæl

  a. Fællesformanden                            Kjeld                                                        
  b. Petanque & Motion                        Gert                                                          
  c. Badminton                                      Pia                                      
  d. Bordtennis                                     Ivan                                    
  e. Fitness                                             Nina                                   
  f. Fodbold                                          Ole                                                           
  g. Gymnastik/Folkedans                    Tommy                                                     
  h. Håndbold                                       Yvonne                              
  i. Skydning                                         Henrik
 2. Forelæggelse af det reviderede regnskab - Ulla   
 3. Behandling af indkomne forslag (ingen)
 4. Fremlæggelse af budget for 2011, herunder kontingenter   
 5. Valg af forretningsudvalg

  a. Formand (på valg hvert år)                                  
  Kjeld Lundbæk                                  Kjeld Lundbæk                                                             
  b. Øvrige medlemmer for 2 år
  Ivan Hansen, næstformand                ikke på valg
  Irene Ingvorsen, kasserer                   Irene Ingvosen
  Ulla Ipsen                                           ikke på valg
  Jacob Kofoed Dam                            Jacob Kofoed Dam

  c. Suppleanter (på valg hvert år)
  Keld Mortensen / Kenny Nielsen       Begge genvalgt                                                                              
 6. Valg af revisorer (2 år) og revisorsuppleant (1 år)

  Poul Kofod                                        Poul Kofod                        
  Ulf Rønne Hansen                             ikke på valg  
  Suppleant: Dan Madsen                     Annika Elleby                                          
 7. Orientering om valg af medlemmer til aktivitetsudvalgene

  PETANQUE & MOTION
  Gert Sørensen, Tommy Andersen og Bjarne Reimer Hansen (2)

  BADMINTON:
  Pia Grønvall (2), Mickey Janum (2), Martin Kofoed-Hansen, Mads Skov (NY/2), Brian Pedersen (NY/1) og Philip Kjøller

  FODBOLD:
  Kim Hansen, Ole Lundbæk (2), Keld Kofoed (2), Knud Erik Biller Hansen og John Koch Jensen

  GYMNASTIK:
  Tommy Andersen, Keld Olsen, Carina Højegaard (2), Heidi Sørensen (2), Lone Kristoffersen (2) og Camilla Rasmussen

  HÅNDBOLD:
  Mie Kofod Hansen (2), Yvonne Dam, Birgitte Berner (NY/1 år), Tina Dam (NY/1 år) og Dorte Barfod (NY/1 år)

  SKYDNING:
  Henrik Ipsen (2), Benny Knudsen, Henrik Harboe Jensen, Tom Jørgensen (2), Stig Kofod (2). Suppleant: Niels Pedersen (1 år)

  FITNESS:
  Kirsten Sonne (2), Nina Sonne (2), Irene Dunker (2), Marianne Nissen, Benny Statager (NY/1), Lissi Jensen og Pia Johansen. Suppleanter: Jytte Jensen (1) og Gitte Sommer (1)

  BORDTENNIS: Egon Mogensen (turneringsleder) (1 år)

  Flg. udvalgsmedlemmer er afgået ved udgangen af 2011:
  Atletik/petanque:
  Badminton: Lone Kristoffersen
  Fitness: Anette Fediøw
  Fodbold: Laila Ingildsen
  Gymnastik:
  Håndbold: Lars Andersen og Dennis Raun Hansen
  Skydning: Michael Stub-Holm
 
8.  Eventuelt
Klemensker IF / formand Henrik Schwarz mobil 20214753 / Bank 4720-0001184431