Generalforsamling onsdag den 16. marts 2011


                      Valg af dirigent                            Jacob Dam                                      

                      Valg af stemmetællere                                  Ulf Rønne Hansen og Ole Lundbæk     


 1. Aflæggelse af beretninger, herunder kåring af Årets KIF’er og Årets Ildsjæl
  a. Fællesformanden                            Kjeld Lundbæk                                       
  b. Atletik/Petanque                             Gert Sørensen                    
  c. Badminton                                      Pia Grønvall
  d. Bordtennis                                      Ivan Hansen
  e. Fitness                                            Kirsten Sonne
  f. Fodbold                                          Ole Lundbæk                    
  g. Gymn./Folkedans                           Tommy Andersen              
  h. Håndbold                                       Yvonne Dam                     
  i. Skydning                                         Henrik Ipsen

  Årets KIF’er: Irene Ingvorsen
  Årets Ildsjæl: Henrik Harboe Jensen
  Udnævnelse af æresmedlem: Ole Lundbæk
   
 2. Forelæggelse af det reviderede regnskab  Irene Ingvorsen
  Patrick Andersen spurgte, hvorfor der var afdraget ekstraordinært 200.000 kr., hvortil Irene svarede, at FU ønskede at nedbringe et rentetungt banklån i Danske Bank, og at der samtidig var givet mulighed for at overtrække driftskontoen. Dette havde dog ikke været aktuelt i 2010.
  Godkendt uden andre bemærkninger                     
   
 3. Behandling af indkomne forslag
  Atletikudvalget skifter navn til Petanque & Motion
   
 4. Fremlæggelse af budget for 2010, herunder kontingenter
   
 5. Valg af forretningsudvalg

  a. Formand                                         1 år
  Kjeld Lundbæk                                  Genvalgt      

  b. Øvrige medlemmer
  Ivan Hansen, næstformand                2 år                Genvalgt
  Irene Ingvorsen, kasserer                   ikke på valg
  Ulla Ipsen                                           2 år                Genvalgt
  Jacob Kofod Dam                              ikke på valg.


  c. Suppleanter
  Keld Mortensen                                 1 år                Genvalgt                            
  Kenny Nielsen                                    1 år                Genvalgt      
   
 6. Valg af revisorer og revisorsuppleant
  Poul Kofod                                        ikke på valg                       
  Ulf Rønne Hansen                             2 år                Genvalgt
   
 7. Suppleant: Dan Madsen                     1 år                Genvalgt      
   
 8. Orientering om valg af medlemmer til aktivitetsudvalgene

  ATLETIK
  Gert Sørensen (2), Tommy Andersen og Bjarne Hansen (2)

  BADMINTON:
  Pia Grønvall, Mickey Janum, Lone Kristoffersen (1) og
  Martin Kofoed-Hansen (2)
  Philip Kjellberg fratrådte i valgperioden og blev afløst af Lone Kristoffersen

  FODBOLD:
  Kim Hansen (2), Laila Ingildsen, Ole Lundbæk, Keld Kofoed, Knud Erik Biller Hansen (NY/2) og John Koch Jensen (NY/2)

  GYMNASTIK:
  Tommy Andersen (2), Keld Olsen (2), Carina Højegaard, Heidi Sørensen, Lone Kristoffersen og Camilla Rasmussen (NY/2)

  HÅNDBOLD:
  Dennis Raun, Lars Andersen, Mie Kofod Hansen, og Yvonne Dam (2). Suppleant: Louise Marcher Jørgensen (1)
  Udvalget reduceres med ét medlem

  SKYDNING:
  Henrik Ipsen (1), Benny Knudsen (2), Henrik Harboe Jensen (2), Tom Jørgensen, Michael Stub-Holm og Stig Kofod (supp., 1 år)
  Udvalget reduceres til 5 medlemmer.

  FITNESS: Kirsten Sonne, Nina Sonne, Irene Dunker, Marianne Nissen (NY/2), Pia Johansen (1), Anette Fediøw (1) og Lissi Jensen (2). Suppleanter: Benny Statager (NY/1) og Jytte Jensen (NY/1)
  Leif Risgaard Jensen fratrådte i valgperioden og blev afløst af Anette Fediøw

  BORDTENNIS: Egon Mogensen (turneringsleder) (1 år)
  Flg. udvalgsmedlemmer er afgået ved udgangen af 2009:
  Atletik/petanque: Ingen
  Badminton: PhilipKjellberg
  Fitness: Leif Risgaard Jensen og Line Jørgensen
  Fodbold: Kristian Ager
  Gymnastik: Torben Hansen, Margit Rasmussen ogVibeke Dellgren    
  Håndbold: Bettina Pedersen og Hanne Bager
  Skydning: Jan Erik Hansen   
 9. Eventuelt
  Kort debat om fremtiden efter lukningen af skolen.
  KL erklærede sig parat til at inddrage KIF i arbejdet.
  Søndag den 27. marts kl. 14 holdes der et møde i samme anledning på Lindevej

  KL afsluttede mødet med at takke alle for det udførte arbejde i 2010.
  Vingaver blev overrakt til dirigenten og de to revisorer

  Generalforsamlingen havde samlet ca. 30 deltagere.
   
 
Kjeld Lundbæk
Klemensker IF / formand Henrik Schwarz mobil 20214753 / Bank 4720-0001184431