Generalforsamling, dagsorden og referat
 
 
Generalforsamling onsdag den 10. marts 2010


                      Valg af dirigent          Gunni Andersen                               

                      Valg af stemmetællere                                 


 1. Aflæggelse af beretninger, herunder kåring af Årets KIF’er og Årets Ildsjæl
  a. Fællesformanden      Kjeld Lundbæk                                        
  b. Atletik/Petanque       Gert Sørensen                                          
  c. Badminton                Pia Grønvall
  d. Bordtennis                Ivan Hansen
  e. Fitness                      Nina Sonne   
  f. Fodbold                    Kim Stenfeldt                                           
  g. Gymn./Folkedans     Lone Kristoffersen             
  h. Håndbold                 Yvonne Dam                      
  i. Skydning                   Henrik Ipsen
  Der var ingen bemærkninger fra forsamlingen, hvorefter beretningerne blev godkendt
   
 2. Forelæggelse af det reviderede regnskab v. Irene Ingvorsen            
   
 3. Behandling af indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer
  a) Forslag til vedtægtsændringer
  Forslaget blev gennemgået af formanden og godkendt, idet det blev overladt til FU
  at foretage den redaktionelle færdiggørelse efter afklaring af enkelte spørgsmål.
   
 4. Fremlæggelse af budget for 2010, herunder kontingenter
  Håndbold hæver kontingentet med 3 %, øvrige kontingenter er uændrede.
  Formanden bemærkede, at det ville hensigtsmæssigt, i hvert fald for holdidrætsgrenene, der har store udgifter til turneringsdeltagelse, at de også løbende justerer kontingenterne med 3 % pr. år i stedet for få, men forholdsvis store kontingentstigninger. Så følger man løbende med de stigninger, lokalforbundene foretager hvert år.   
   
 5. Valg af forretningsudvalg

  a. Formand                                         1 år
  Kjeld Lundbæk                                  villig til genvalg                  Genvalg        

  b. Øvrige medlemmer
  Ivan Hansen, næstformand                ikke på valg
  Irene Ingvorsen, kasserer                   2 år – villig til genvalg        Genvalg
  Ulla Ipsen                                           ikke på valg  
  Jacob Kofod Dam                              2 år – villig til genvalg        Genvalg
  Jacob lod sig genvælge for en kortere periode frem til en eventuel omlægning af bestyrelses-
  og FU-strukturen.

  c. Suppleanter
  Keld Mortensen                                 1 år                                      Genvalg        
  Kenny Nielsen                                    1 år                                      Genvalg

   
 6. Valg af revisorer og revisorsuppleant
  Poul Kofod                                        2 år                                      Genvalg
  Ulf Rønne Hansen                             ikke på valg
  Suppleant:
  Dan Madsen                                       1 år                                      Genvalg
   
 7. Orientering om valg af medlemmer til aktivitetsudvalgene

  ATLETIK
  Gert Sørensen, Tommy Andersen (2 år) og Bjarne Hansen (1 år)

  BADMINTON:
  Pia Grønvall (2 år), Mickey Janum (2 år) og
  Philip Kjellberg (2 år) og Martin Kofoed-Hansen (1 år)

  FODBOLD:
  Kim Hansen, Kristian Ager, Laila Ingildsen (2 år), Ole Lundbæk (2 år)
  og Keld Kofoed (2 år)

  GYMNASTIK:
  Margit Rasmussen, Tommy Andersen, Keld Olsen, Torben Hansen,
  Vibeke Delgren (2 år), Carina Højegaard (2 år), Heidi Sørensen (2 år)
  og Lone Kristoffersen (2 år)

  HÅNDBOLD:
  Dennis Raun (2 år)
  , Lars Andersen (2 år), Mie Kofod Hansen (2 år), Yvonne Dam, Bettina Pedersen, Hanne Bager og Louise Marcher Jørgensen (supp., 1 år)

  SKYDNING:
  Henrik Ipsen (1), Benny Knudsen, Henrik Harboe Jensen, Tom Jørgensen (2 år), Michael Stub-Holm (2 år), Jan Erik Hansen og Stig Kofod (supp., 2 år)
  Formanden bemærkede, at valgene til skydeudvalget ikke var foretaget iht. til vedtægterne. Formanden vælges ikke, men udvalget konstituerer sig selv efter medlemsmødet.

  FITNESS: Kirsten Sonne (2), Nina Sonne (2), Leif Risgaard Jensen (2), Irene Dunker (2), Line Jørgensen, Pia Houlby og Lissi Jensen  

  BORDTENNIS: Egon Mogensen (turneringsleder) (1 år)

  Flg. udvalgsmedlemmer er afgået ved udgangen af 2009:
  Atletik/petanque: Tommy Rasmussen(rejst)
  Badminton: Jacob Nissen, Michael Rønne Hansen og Lone Kristoffersen
  Fodbold: Finn Ole Andersen
  Gymnastik: Susanne Tolstrup
  Håndbold: Monica Folkmann og Ragna Christensen (suppleant)

   
 8. Eventuelt

  Formanden fortalte, at samtlige ledere i KIF nu er godkendt iht. loven om pædofili, hvorefter det kun er nye ledere eller ledere, der vender tilbage efter en pause fra ledergerningen, der skal kontrolleres (jfr. Idrætsliv, marts 2010). Udvalgene skal selv sørge for løbende at få denne kontrol udført ved at benytte skemaet, der kan downloades på www.politi.dk

  Der blev ved generalforsamlingens start udtalt mindeord over de to æresmedlemmer Aage Dam og Peter Munch, der begge afgik ved døren i løbet af 2009, samt foreningens tidligere kasserer Orla Kofoed og tidl. medlem af skytteudvalget i to perioder Verner Due, der også døde i 2009.

  Yvonne og Jacob Dam blev efter indstilling fra FU-medlem Ivan Hansen udnævnt til Årets KIF’ere for deres store, bredt favnende indsats for KIF – både som udvalgs- og bestyrelses-medlemmer, som tovholdere omkring loppemarkedet, genbrugsbetukken m.m. Pokal, blomster og gavekort på 650 kr.

  Kristian Ager blev udnævnt som Årets Ildsjæl, fordi han altid træder til, når det brænder på i fodboldudvalget. Kristian stiller altid op – ofte med hjælp fra hele sin familie. Han var indstillet af fodboldformand Kim Stenfeldt. Blomster, pokal og gavekort på 350 kr.

  Karen Munch, 85 år og stadig aktiv gymnast og badmintonspiller, blev udnævnt til æresmedlem. Karen Munch er stadig indehaver af en håndfuld danske rekorder i atletik for 70/74-årige, 75/79-årige og 80+-årige. Hun fik overrakt diplom, blomster og et gavekort på 500 kr.

  Revisorerne fik overrakt rødvin som tak for arbejdet.
  Også aftenens dirigent, Gunni Andersen, fik en flaske vin.
  Jacob Nissen fik et gavekort som tak, fordi han altid står på spring, når bestyrelsen/FU har pc’ere, der skal repareres.

  Formanden mindede udvalgene om, at de selv bør takke pænt af deres afgående udvalgs-medlemmer. Fælleskassen giver kun gaver til afgående bestyrelses- og FU-medlemmer.

  Generalforsamlingen havde samlet 32 deltagere.


   
 
Referat afsluttet 29. marts 2010
Kjeld Lundbæk
Klemensker IF / formand Henrik Schwarz mobil 20214753 / Bank 4720-0001184431