Generalforsamling onsdag den 11. marts 2009


                      Valg af dirigent                            Allan Madsen

                      Valg af stemmetællere                                  Kristian Ager og Jacob Nissen


 1. Aflæggelse af beretninger
  a. Fællesformanden                            Gunni Andersen
  Beretningen blev indledt med mindeord over æresmedlemmerne Viktor Jensen (79) og Knud Anker Kofoed (84) samt gymnasten og badmintonspilleren Henning W. Olsen (74), der alle var afgået ved døren i løbet af 2008.
   
  b. Atletik/Petanque                            Tommy Andersen (Gert Sørensen bortrejst)
  c. Badminton                                      Michael Rønne Hansen
  d. Fodbold                                         Kim S. Hansen
  e. Gymnastik/Folkedans                     Vibeke Dellgren
  f. Håndbold                                        Mie Kofod Hansen
  g. Skydning                                        Henrik Ipsen

  Emely Nielsen beklagede dårlig annoncering af atletik-aktiviteterne, hvilket blandt andet
  betød, at der var nogen, der ikke fik mulighed for at tage idrætsmærket. TA lovede at bringe klagen videre i udvalget.
   
 2. Forelæggelse af det reviderede regnskab 
  Godkendt, med enkelte opklarende spørgsmål fra fodbold (Ole Lundbæk)
   
 3. Behandling af indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer
  Godkendelse af to nye aktiviteter: Fitness og bordtennis.            Godkendt
   
 4. Fremlæggelse af budget for 2009, herunder kontingenter Godkendt
   
 5. Valg af forretningsudvalg
  a. Formand                                         1 år
  Gunni Andersen                                 modtager ikke genvalg       Kjeld Lundbæk

  b. Øvrige medlemmer
  Irene Ingvorsen, kasserer
  Ivan Hansen, næstformand                2 år – villig til genvalg        genvalg
  Kjeld Lundbæk, sekretær                  2 år – villig til genvalg        Ulla Ipsen
  Jacob Kofoed-Dam

  c. Suppleanter
  Keld Mortensen                                 1 år                                      genvalg
  Kenny Nielsen                                    1 år                                      genvalg
   
 6. Valg af revisorer og revisorsuppleant
  Poul Kofod
  Ulf Rønne Hansen                             2 år – villig til genvalg        genvalg
  Suppleant:
  Dan Madsen                                       1 år – villig til genvalg        genvalg
   
 7. Orientering om valg af medlemmer til aktivitetsudvalgene

  ATLETIK
  Gert Sørensen (2 år), Tommy Rasmussen (2 år) og Tommy Andersen

  BADMINTON:
  Jacob Nissen, Pia Grønvall, Lone Kristoffersen og Michael Rønne Hansen (2 år)

  FODBOLD:
  Kim Hansen (2 år), Kristian Ager (2 år), Laila Ingildsen, Ole Lundbæk og Finn O. Andersen (1 år)

  GYMNASTIK:
  Margit Rasmussen (2 år), Tommy Andersen (2 år), Keld Olsen (2 år), Torben
  Hansen (2 år), Susanne Tolstrup (1 år), Carina Højegaard, Lone Kristoffersen og
  Vibeke Dellgren

  HÅNDBOLD:
  Dennis Raun, Lars Andersen, Mie Kofod Hansen, Yvonne Dam (2 år), Bettina Pedersen (2 år), Monika Folkmann (2 år), Hanne Bager (2 år) og Ragna Christensen, supp. (2 år)

  SKYDNING:
  Henrik Ipsen (2 år), Benny Knudsen (2 år), Henrik H. Jensen (2 år), Stig Kofod, Tom Jørgensen, Michael Stub-Holm og Jan Erik Hansen, supp. (2 år)

  FITNESS (sportsudvalg): Kirsten Sonne, Anette Fediøw, Nina Sonne, Leif Risgaard Jensen, Jacob Nissen og Niklas Olsen. FU-kontakt: Irene Dunker, Ivan Hansen, Irene Ingvorsen og Kjeld Lundbæk

  BORDTENNIS: Egon Mogensen (turneringsleder)

  Flg. udvalgsmedlemmer er afgået ved udgangen af 2008:
  Badminton: Torben Holm
  Fodbold: Henrik Kofod og Henrik Schwarz
  Skydning: Niels Pedersen

   
 8. Eventuelt
  Kjeld L. takkede for valget som formand og takkede Gunni for de seks år, han har siddet som formand, idet han så frem til, at Gunni fortsætter som festarrangør og kræmmermarkeds-arrangør sammen med fru Marina. Overrakte en gave – gavekort til Fredensborg og Pia Stærmose.
  Samme gave var der til Henrik og Rose Schwarz som tak for deres store arbejde i fodbold-afdelingen og i cafeteriet. Gaven overrækkes ved en senere lejlighed, da H/R var bortrejst.
  Niels Pedersen modtog 3 flasker vin som tak for 12 års arbejde i skydeudvalget.
  Endelig var der vin til revisorerne og til dirigenten, inden Gunni afsluttede mødet med at udbringe et leve for Klemensker Idrætsforening.
Klemensker IF / formand Henrik Schwarz mobil 20214753 / Bank 4720-0001184431