Generalforsamling i Klemensker Idrætsforening den 13. marts 2019.


Dagsorden:
Valgt af Dirigent – bestyrelsen forslog Bjarne Reimer, som blev valgt
Valg af stemmetællere: 3 stk stemmetællere blev valgt
Valg af referent: Bo Sonne blev valgt
 1. aflæggelse af beretninger:
 1. Fællesformand – fremlagt af næstformand Ivan Hansen
Efterfølgende blev afholdt 1 minuts stilhed til at minde Æresmedlem Hans Hansen som tragisk afgik ved døden i 2018


Årets Ildsjæl – Harry Olsen (Fitness)


Årets KIFér – Helle Olesen (Fodbold og bevæg dig for livet)
 1. Badminton – fremlagt af Erling Frederiksen
 2. Fitness – fremlagt af Kirsten Olsen
 3. Foldbold – fremlagt af Kim Stenfeldt
 4. Gymnastik/folkedans – fremlagt af Tommy Andersen
 5. Petanque – fremlagt af Gert Sørensen
 6. Skydning – fremlagt af Teddy Dahl
 
 1. Det reviderede regnskab for 2018 blev gennemgået af kasserer Irene Ingvorsen. Foreningen har en god økonomi !
Regnskabet blev godkendt
 
 1. Behandling af indkomne forslag – ingen forslag er indkommet.
 
 
 1. Budget 2019 blev fremlagt af kasserer Irene Ingvorsen
Uændrede kontingenter 2019
Der er i 2019 afsat penge til investeringer i klubhuse på Stadionvej og Lindevej.
Budget 2019 blev godkendt
 
 1. Valg til Forretningsudvalg
 
 1. Formand
Henrik Wraae Schwarz – genvalgt
 1. Øvrige medlemmer
Ivan Hansen – genvalgt
Ulla Ipsen – genvalgt
Efter indstilling fra bestyrelsen blev Bo Sonne indstillet til forretningsudvalget som ekstra medlem – og blev valgt
 1. Suppleanter
Annika Elleby blev valgt
Bestyrelsen blev af generalforsamlingen bemyndiget til at finde yderligere en suppleant
 
 
 
 1. Valg af revisorer
Poul Kofoed blev genvalgt
 
Revisorsupleant – Michael Rønne Hansen blev genvalgt
 
 
 1. Orientering om valg af medlemmer til aktivitetsudvalgene:
 
Petanque og motion – Gert Sørensen og Tommy Andersen genvalgt
 
Badminton – Chalotte Jørgensen blev nyvalgt
 
Fodbold – Kim Stenfeldt og John Koch Hansen genvalgt
Dog kun for 1- år !
 
Gymnastik – Tommy Andersen og Keld Olsen genvalgt
 
Skydning – Valdemar Pedersen og Henrik Ipsen genvalgt
Fitness – Carina Højegård og Harry Olsen genvalgt
Suppleant – ingen valgt
 
 1. Eventuelt
 
Forslag fra Irene Dunker om brug af Flemming fra DGI i forbindelse med Rend og Hop i hallen.
 
Der skal bedre annoncering/markedsføring i forbindelse med Rend og Hop i hallen.
 
 
For referat: Bo Sonne
Klemensker IF / formand Henrik Schwarz mobil 20214753 / Bank 4720-0001184431