Generalforsamling i Klemensker Idrætsforening den 15. marts 2017
 
 
Dagsorden
 
Valg af dirigent: Henrik Ipsen
 
Valg af stemmetællere: Tommy Andersen
 

 
  1. Aflæggelse af beretninger, herunder kåring af Årets KIF’er/Årets Ildsjæl (Evt. æresmedlem)
a.Fællesformand                       Henrik Schwarz
b.Badminton                             Erling Frederiksen
c.Fitness                                    Irene Dunker
d.Fodbold                                  Kim Stenfeldt
e.Gymnastik/Folkedans            Tommy Anderen
f.Petanque og motion               Gert Sørensen
g.Skydning                                Teddy Dahl
 
Årets Ildsjæl : Sara Skov Holm, Gymnastik
Årets KIF’er: Henrik Ipsen, Skydning

 
  1. Det reviderede regnskab            Ulla Ipsen / Godkendt
 
  1. Behandling af indkomne forslag (se noter)    Ingen
 
  1. Fremlæggelse af 2017 budget, herunder kontingenter       Ulla Ipsen / Godkendt
 
  1. Valg af Forretningsudvalg
a.Formand (på valg hvert år)
Henrik Wraae Schwarz – modtager genvalg:                    Genvalgt
 
b.Øvrige medlemmer (for 2 år)
Ivan Hansen - modtager genvalg:                Genvalgt
Ulla Ipsen - modtager genvalg:                    Genvalgt
Irene Ingvorsen - ikke på valg
Yvonne Dam - ikke på valg
   
Kjeld Lundbæk fratræder.
 
c.Suppleanter (på valg hvert år)
Torben Kjær Dam -modtager genvalg:        Genvalgt
Jacob Kofoed Dam - modtager genvalg:     Genvalgt

 
  1. Valg af revisorer (2 år)
Poul Kofoed - modtager genvalg:                     Genvalgt      
Ulf Rønne Hansen - ikke på valg
 
Revisorsuppleant: (1 år)
Michael Rønne Hansen:                                     Genvalgt                                                                                                                                

 
  1. Orientering om valg af medlemmer til aktivitetsudvalgene
Petanque og motion
Gert Sørensen - modtager genvalg:                   Genvalgt
Tommy Andersen - modtager genvalg:             Genvalgt
Bjarne Reimer Hansen - ikke på valg
 
Badminton
Erling Frederiksen - ikke på valg
Michael Rønne Hansen - modtager genvalg:     Genvalgt (2 år)
Torben Hansen - ikke på valg
Kjeld Lundbæk - modtager ikke genvalg - der blev ikke valgt en anden.

 
Fodbold
Kim Stenfeldt - modtager genvalg:                   Genvalgt (2 år)
John Koch Jensen - modtager genvalg:             Genvalgt (2 år)
 
Gymnastik
Tommy Andersen - modtager genvalg:             Genvalgt (2 år)
Keld Olsen - modtager genvalg:                        Genvalgt (2 år)
 
Carina Højegaard - ikke på valg
Lone Kristoffersen - ikke på valg
 
Skydning
Teddy Dahl - ikke på valg
Tom Jørgensen - ikke på valg
Valdemar Pedersen - modtager genvalg;           Genvalgt (2 år)
Henrik Kofod - ikke på valg
Henrik Ipsen                                                      Nyvalgt (2 år)
 
Henrik Harboe Jensen modtager ikke genvalg 
 
Suppleant
Niels Pedersen - modtager ikke genvalg
Henrik Harboe Jensen                                        Nyvalgt (1 år)
 
Fitness
Kirsten Sonne - ikke på valg
Nina Rømer Sonne - ikke på valg
Irene Dunker - ikke på valg
Annika Elleby - modtager genvalg:                     Genvalgt (2 år)
Carina Højegaard:                                              Nyvalgt (2 år)
Harry Olsen                                                       Nyvalgt (2 år)
Karen Margrethe Hansen:                                  Nyvalgt (1 år) 

Marianne Nissen - modtager ikke genvalg
Jytte Jensen - udtrådt i året
 
Suppleanter

Ingelise Christensen                                           Nyvalgt (1 år)
 
Flg. udvalgsmedlemmer er udtrådt ved udgangen af 2016:
Badminton: Kjeld Lundbæk
Skydning: Henrik Harboe Jensen (fortsætter som suppleant)
Fitness: Marianne Nissen og Jytte Jensen

 
  1. Eventuelt
 
 
 
 

 
Klemensker IF / formand Henrik Schwarz mobil 20214753 / Bank 4720-0001184431