Generalforsamling den 18. marts 2015


                      Valg af dirigent:         Henrik Ipsen                                                

                      Valg af stemmetællere:                Gert Sørensen og Philip Kjøller  

 
 1. Aflæggelse af beretninger, herunder kåring af
  Årets KIF’er/Årets Ildsjæl/Æresmedlem


  a. Fællesformanden                            Kjeld                                                        
  b. Badminton                                      Kjeld                                                        
  c. Fitness                                             Kirsten                                                     
  d. Fodbold                                         John                                                         
  e. Gymnastik/Folkedans                     Tommy                                                     
  f. Petanque & Motion                        Gert                                                          
  g. Skydning                                        Henrik                                                      
   
 2. Det reviderede regnskab            Fremlagt af Ulla Ipsen / Godkendt
   
 3. Behandling af indkomne forslag (se noter)
   
 4. Fremlæggelse af 2015-budget, herunder kontingenter                                               Fremlagt af Ulla Ipsen / Godkendt
   
 5. Valg af forretningsudvalg

  a. Formand (på valg hvert år)                                  
  Kjeld Lundbæk                                  villig til genvalg                  Genvalgt                                                                  
  b. Øvrige medlemmer for 2 år
  Ivan Hansen, næstformand                villig til genvalg                  Genvalgt      
  Irene Ingvorsen, kasserer                   ikke på valg
  Ulla Ipsen                                           villig til genvalg                  Genvalgt      
  Jacob Kofoed Dam                            ikke på valg

  c. Suppleanter (på valg hvert år)
  Keld Mortensen / Kenny Nielsen       Nyvalgt af Yvonne Dam og Torben Dam                    

                                                                                   
 6. Valg af revisorer (2 år) og revisorsuppleant (1 år)

  Poul Kofod                                        villig til genvalg                  Genvalgt      
  Ulf Rønne Hansen                             ikke på valg                                              
  Suppleant: Michael Rønne Hansen    villig til genvalg                  Genvalgt      
   
 7. Orientering om valg af medlemmer til aktivitetsudvalgene

  PETANQUE & MOTION
  Gert Sørensen (2), Tommy Andersen (2) og Bjarne Reimer Hansen

  BADMINTON:
  Michael Rønne Hansen (NY / 2 år), Erling Frederiksen og ???????

  FODBOLD:
  Kim Stenfeldt (2), John Koch Jensen (2) og Tina Wester Dam (1)

  GYMNASTIK:
  Tommy Andersen (2), Keld Olsen (2), Lone Kristoffersen (NY/1 år) og Heidi Sørensen

  HÅNDBOLD:
  Udvalget er nedlagt

  SKYDNING:
  Henrik Ipsen, Valdemar Pedersen (NY / 2 år), Henrik Harboe Jensen (2), Tom Jørgensen og Teddy Dahl. Suppleant: Niels Pedersen (1)

  FITNESS:
  Kirsten Sonne, Nina Sonne, Irene Dunker, Karen Margrethe Hansen, Marianne Nissen (2), Annika Elleby (2) og Jytte Jensen (2). Suppleanter: 1. Carina Højegaard og 2. Harry Olsen  Flg. udvalgsmedlemmer er afgået ved udgangen af 2014:
  Badminton: Brian Pedersen og Karina Hansen
  Håndbold:
  Mie Hildebrand Madsen, Yvonne Dam, Tina Wester Dam og Dorte Barfod
  Skydning: Benny Knudsen

   
 8. Eventuelt

  Kjeld takkede Yvonne Dam for 14 år i håndboldudvalget (blomster/gavekort)
  Kjeld takkede Mie Madsen for 15 år i håndboldudvalget (blomster/gavekort vil blive overrakt ved lejlighed.
  Også tak til Irene Sonne Nielsen for en aldrig svigtende indsats i sine snart 50 år som aktiv håndboldspiller, leder og træner. Udnævnt til æresmedlem.
  Årets KIF’er (Alma Kuhre Rasmussen) og Årets Ildsjæl (Tina Wester Dam) havde modtaget deres hæder forud for generalforsamling, da de ikke var til stede
 
Forslag til behandling på
generalforsamlingen den 18. marts 2015

 
 1. I henhold til Dansk Håndbold Forbunds love skal nedlæggelse af en håndboldklub/håndboldafdeling besluttes på den pågældende klub/forenings generalforsamling, før klubben kan meldes ud af Dansk Håndbold Forbund.
  Da Nyker/Klemensker Håndbold ikke har haft aktiviteter siden sæsonen 2013/2014, og ikke forventer at påbegynde nye aktiviteter, anmodes generalforsamlingen om at godkende en nedlæggelse af afdelingen, og at klubben efterfølgende meldes ud af Dansk Håndbold Forbund.
 
Kjeld bemærkede, at vi som medlemmer af DGI meget nemt at sætte gang i håndoldafdelingen igen, hvis behovet skulle opstå.
 
GODKENDT UDEN INDSIGELSER
                     


 
 1. De Danske Skytteforeninger (DDS) er blevet optaget som en del af DGI, og generalforsamlingen bedes derfor godkende en ændring af KIF’s vedtægter, så par. 3 kommer til at lyde således:

  § 3 TILHØRSFORHOLD
  Foreningen er tilsluttet Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) og Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og er dermed underkastet disse organisationers vedtægter.

  ÆNDRING: ”De Danske Skytteforeninger (DDS)” slettes.
 
GODKENDT UDEN INDSIGELSER
 
 
 
 
Referat godkendt af dirigent og formand
 
Klemensker den 24. marts
 
Henrik Ipsen / Kjeld Lundbæk
Klemensker IF / formand Henrik Schwarz mobil 20214753 / Bank 4720-0001184431