Beretning på generalforsamlingen onsdag den 15. marts 2017


Velkommen til generalforsamlingen i Klemensker Idrætsforening. Min første som formand.

Det har været både spændende, interessant og ikke mindst udfordrende, at overtage formandsposten i Klemensker Idrætsforening og lad mig slå fast med det samme, at jeg kun er blevet mødt af positive og engagerede personer, hvor der ikke hersker tvivl om, at de yder og fortsat vil yde en stor indsats for et aktivt foreningsliv i Klemensker.

 

Flot Jubilæum

Som en naturlig følge af min indledning vil jeg nævne et meget flot jubilæum i Bankoafdelingen.
Hans Olaf og Birgit Hansen kunne i efteråret 2016 fejre noget så flot som et henholdsvis 40 og 30 års jubilæum i Bankoafdelingen. Hans som ansvarlig for Bankoafdelingen i 30 år.
Her på vores generalforsamling skal der også lyde en stor tak for den enorme indsats I begge har ydet. Uden Jeres uselviske arbejde havde der ikke været mange midler at arbejde med i Idrætsforeningen. TAK.

Foreningsudviklingsforløb
Forretningsudvalget besluttede i løbet af sommeren at indlede et samarbejde med DGI om et Foreningsudviklingsforløb, for derigennem at få undersøgt hvilke muligheder der er for at udvikle Idrætsforeningen og skabe fornyet interesse for vore igangværende aktiviteter og finde ud af, hvorvidt nye skulle sættes i søen.
Der var bred enighed om, at Idrætsforeningen havde brug for en ansigtsløftning i en eller anden form og der var behov for, at vi synliggjorde os selv langt mere end tidligere.
Der var også enighed om, at vi havde ”glemt” de mange trænere og ledere, som hver uge lægger rigtigt mange frivillige timer i Idrætsforeningen.
Næste skridt var at foreligge vore ideer og tanker på et Hovedbestyrelsesmøde. Det blev et meget engageret møde, hvor ideer og tanker blev vendt og alle var enige om, at der skulle arbejdes videre med de ideer der var lagt på bordet.
Resultatet af disse møder vender jeg tilbage til sidst i min beretning.

Medlemstallet og aktivitetstimer
Desværre må vi også i 2016 konstatere en mindre tilbagegang i medlemsantallet. Ved den seneste indberetning er Klemensker Idrætsforening registreret med 568 medlemmer.
Vi må desværre også konstatere, at antallet af medlemmer under 25 også går tilbage, hvilket har den effekt, at vi modtager mindre tilskud fra Regionskommunen.
Beklagevis har nogle af afdelingerne også i den igangværende sæson været nødsaget til at nedlægge hold på grund af manglende tilslutning, men også beklageligvis på grund af mangel på trænere.

2
Vi må desværre også konstatere, at Idrætsforeningen er udfordret på aktivitetstimerne. Her er der klart mulighed for forbedring og vi har gennem hele 2016 søgt efter ideer til aktiviteter, således at antallet af aktivitetstimer kan øges, idet det har stor betydning for det tilskud vi modtager fra Bornholms Regionskommune.

Vi er i Forretningsudvalget meget bevidste om den situation, som de forskellige afdelinger står i, hvor de er pressede både på medlemssiden, men også med at skaffe frivillige ledere og trænere.
Jeg håber på, at vi ved at iværksætte nogle nye initiativer i løbet af de kommende år, kan være med til at ændre denne udvikling. En ting står nemlig fast.

Der kommer masser af børn og tilflyttere til Klemensker

Idrætsforeningen er heldigvis i den positive situation, at der en penge på kistebunden. Penge som gerne skulle komme medlemmerne og de mange frivillige til gode, hvilket gennemgangen af regnskabet vil vise.
Det er også ensbetydende med, at der er midler til at igangsætte nye aktiviteter og til at lave fælles arrangementer for de mange frivillige trænere /ledere.

Banko og ikke mindst Genbrugsbutikken er de væsentligste årsager til et regnskabsmæssigt flot resultat på bundlinjen.

Idrætsforeningens mange ”ikke idrætslige aktiviteter” har også stor succes. Således er Børne Disko blevet til et større tilløbsstykke. Senest mødte omkring 140 børn op til arrangementet i februar 2017, men også mandefest (ølfest) og damefesten har været store succeser. Sådanne arrangementer kommer man ikke sovende til og der bliver lagt rigtigt mange timer i disse arrangementer både i forbindelse med forberedelserne men også ved selve afviklingen.

Fremtiden
Som nævnt tidligere i min beretning om Foreningsudviklingsforløbet iværksætter Hovedbestyrelsen nogle aktiviteter i 2017, som forhåbentligt kan være med til at vende udviklingen.
Det er vigtigt, at Idrætsforeningens trænere/ledere føler sig værdsat for det arbejde de frivilligt lægger i Idrætsforeningens mange afdelinger. Derfor bliver der i april afholdt et arrangement i Rønne Bowling Center med spisning og bowling for Idrætsforeningens trænere/ledere.
Flere klubber rundt omkring i Danmark har iværksat et DBU initiativ, Fodboldfitness. Det er lykkedes Idrætsforeningen at engagere Helle Olesen og Jette Larsen til at sætte Fodboldfitness i gang i Klemensker Idrætsforening.
Der forventes opstart i uge 12 eller 13, hvor Helle er ansvarlig for Fitness øvelserne, mens Jette står for den fodboldmæssige del.
Fodboldfitness er et tilbud til både mænd og kvinder i alle aldre. Det er vigtigt at understrege, at det ikke er nødvendigt at have fodbolderfaring. Det handler om motion, hygge og samvær.
Vi håber rigtigt mange vil støtte op omkring dette initiativ.
Jeg nævnte tidligere i beretningen, at det er vigtigt, at Idrætsforeningen bliver bedre til at synliggøre sig selv og vore aktiviteter.

3

Hovedbestyrelsen har derfor valgt at arrangere en ”Multiaktivitetsdag” lørdag den 27. maj 2017 i Præstemosen med mange forskellige Idrætsmæssige aktiviteter i samarbejde med Land- og Byforeningen, Klemensker Svømmebad, KFUM spejderne m.fl.
Planlægningen er så småt i gang og der er rigtigt mange ting der skal på plads, men jeg er overbevist om, at det bliver en hyggelig og oplevelsesrig dag.

Det er vores håb, at et lignende arrangement løber af stablen i efteråret 2017 i Klemensker Hallen, hvor der sættes fokus på indendørs aktiviteterne.

Vi har et spændende 2017 forude.

Afslutning
Jeg vil gerne sige mange tak for den modtagelse jeg som ny formand har fået i både Forretningsudvalget og Hovedbestyrelsen. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at alle er yderst engagerede og kun interesseret i, at yde en indsats for fællesskabets bedste. Tak til jer alle for et fantastisk samarbejde gennem det seneste år.

Derudover skal der lyde en stor tak til trænere, ledere, udvalgsmedlemmer og alle de mange forældre, som har valgt at bruge en del af deres fritid på give en hånd med i Idrætsforeningen.

Tak til alle frivillige i Bankoafdelingen, som gør et stort stykke arbejde for at samle midler til en til tider hårdt økonomisk presset Idrætsforening.

Tak til Loppesamlerne, som hele året yder en stor indsats med at indsamle og holde styr på alle lopperne.

Tak til genbrugsdamerne og deres mange hjælpere, som kan se tilbage på et år, hvor de har været med til atskaffe Idrætsforeningen et flot regnskabsmæssigt resultat.

Tak til Maiken og Mads, Kræmmermarkedet, med det store arbejde der ligger i at arrangere og stable kræmmermarkederne på benene.

Tak til sponsorer og alle andre samarbejdspartner.

Jeg ser frem til et rigtigt spændende 2017.
Klemensker IF / formand Henrik Schwarz mobil 20214753 / Bank 4720-0001184431