Generalforsamlingen den 10. marts 2010
 
Så er tiden kommet, hvor jeg skal aflægge min første beretning som formand for Klemensker Idrætsforening. Det har jeg ikke prøvet, siden jeg som formand for den daværende Klemensker Idrætsforening var med til at gennemføre sammenlægningen med 2. kreds Klemensker Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening i 1983.
 
Siden stod der fodboldudvalget på visitkortet frem til 2004, og så havde jeg egentlig regnet med, at min tid var forbi. I 2007 sagde jeg ja til at blive sekretær i forretningsudvalget – og ja, så greb det bare om sig, og nu står jeg altså her igen.
 
Men før vi ser tilbage på hverdagen i Klemensker Idrætsforening i 2009, så skal vi igen i år mindes en række personer, som har haft stor betydning for foreningen, men som ikke er iblandt os mere:
 
Mindeord
I maj måned døde, med én dags mellemrum, to af vores æresmedlemmer, Peter Munch og Aage Dam, henholdsvis 88 og 82 år gamle.
 
AAGE DAM var meget sportsinteresseret – dog mest som tilskuer. Hans egne evner rakte ikke lige så langt, selv om han spillede både håndbold, fodbold og badminton i sine yngre dage. Lidt gymnastik blev det også til, ligesom jeg synes, at jeg kan mindes ham på banen som håndbolddommer.
I de senere år var det atletikken, der havde Aages store interesse. Han var i 12 år medlem af atletikudvalget, i en periode oven i købet udvalgets formand. Han løb i mange år 10-15 kilometer hver uge, deltog flittigt i Almindingsløbet og nåede også at gennemføre Eremitageløbet i Dyrehaven uden for København 13 gange sammen med sønnen Jørgen og børnebørnene på Sjælland – et projekt, han indledte som 60-årig i 1987.
Da løberiet blev lagt på hylden – benene kunne ikke mere, kastede Aage Dam sig med stor iver over petanquespillet. I 2003 blev han sammen med hustruen Agnes udnævnt til æresmedlemmer i Klemensker Idrætsforening.
 
PETER MUNCH var ligesom Aage Dam er konkurrencemenneske, men i mange år var det dyrene hjemme på Charlottenlund, der skulle hente præmierne hjem på det årlige dyrskue. Han var i sine unge dage en skrap håndboldspiller, men først som pensionist genoptog han den gamle interesse for idræt – og indtil for ganske få år siden var han stadig aktiv både på badmintonbanen, som skytte, som petanquespiller, som stavgænger og som en meget aktiv bruger af Klemensker Svømmebad.
Peter Munch fattede også stor interesse for atletik, og i 1998 deltog han som 77-årig i kastedisciplinerne ved DGIs Landstævne i Silkeborg. Han nåede også at erhverve idrætsmærket i guld et utal af gange.
Ved siden af de idrætslige udfoldelser hjalp Peter Munch i mange år til med at samle ind til idrætsforeningens loppemarked. Det gjorde, at han i 1998 blev kåret som Årets KIF’er, og i 2001 blev han udnævnt til æresmedlem.
 
Midt på sommeren døde ORLA KOFOED efter meget kort tids sygdom, kun 60 år gammel. Orla Kofoed var en talknuser, og i seks år, fra 1994-2000, var han foreningens meget omhyggelige kasserer. Det var i hans tid, ebd-teknikken for alvor kom ind i foreningen.
Ved siden af spillede Orla badminton og petanque, altid sammen med Kirsten, som han blev gift med på dødslejet. Han var ikke aktiv i foreningen i de senere år, men mødte alligevel hvert år op til generalforsamlingen for at høre, om der stadig var styr på økonomien.
 
Den 23. oktober døde VERNER DUE, også i en alder af kun 60 år. Verner kom meget tidligt ind i skytteforeningen, via hjemmeværnet. Fra 1980-89 var han medlem af skytteudvalget, og i perioden 1992-2001 vendte han tilbage, nu som pistolskytte.
Verner har lastbilchauffør og stillede sig altid til rådighed med sin BAF-bil, når der var loppemarked eller andre arrangementer i foreningen, der krævede en ekstra indsats.
 
Æret være deres minde.
 
2009 blev fitness-året
Ellers blev 2009 året, hvor KIF Fitness rykkede ind på Lindevej. Vi havde i forvejen godt 100 trim-motionister, som trænede under beskedne forhold på skolen, og var vel fra starten godt tilfredse, hvis vi kunne få 150 faste medlemmer i centret på Lindevej. Kontingentet blev jo lige pludselig et andet, selv om det stadig er billigt at gå til fitness og spinning i Klemensker.
 
Men planerne greb om sig. Der skulle også laves et spinninglokale, og derfor blev det ikke bare nødvendigt at tage hele den tidligere tæppehal i anvendelse. Vi måtte derfor også opsige vores lejer, Sørens Camping. Og vi har ikke fortrudt nogen af delene.
 
Inden årsskiftet nåede 413 medlemmer at passere igennem døren ind til KIF Fitness, og selv om vi godt ved, at mange kom af nyhedens interesse, så er der noget at tære af i de kommende år, indtil startlånet på 275.000 kr. er tilbagebetalt. Der kommer stadig nye medlemmer til, så vores instruktører har travlt.
 
I startfasen var FU meget engageret i fitnessprojektet, men efter et halvt års indkøring er der nu nedsat et selvstændigt fitnessudvalg, der står for den daglige ledelse af motions-centret. KIF står fortsat for den bygningsmæssige side af projektet, og fitnessafdelingen betaler en årlig leje, da lokalerne ikke længere kan benyttes til andre formål.
 
Vi ønsker fitnessafdelingen fortsat held og lykke med arbejdet. Der er stadig nogle bygningsmæssige hængepartier, der skal ryddes af vejen. Til gengæld har vi på grund af den store medlemstilstrømning kunnet få andre ting på plads tidligere end beregnet, bl.a. to toilet- og bruserum.
 
Anstrengt økonomi
Vi kom ud af 2009 med et meget lille overskud på 3.732 kr. Men overskuddet skyldes ene og alene stor tilbageholdenhed i aktivititetsudvalgene, som tilsammen kom ud med et overskud på 159.804 kr.
 
Fælleskassen lever likviditetsmæssigt på aktivitetsudvalgenes nåde. Hvis udvalgene alle sammen beslutter at bruge deres opsparede hensættelser på i alt 300.262 kr., hvad ingen reelt kan forhindre dem i, så får foreningen store problemer med at afdrage den gæld, man satte sig i med købet af ejendommen på Lindevej 25 i 2006. Tendensen er allerede på vej, idet så godt som alle udvalg i 2010 budgetterer med små minusser på afdelings-budgetterne.
 
Lokalerne på Lindevej bliver i dag brugt mere end for fire år siden, men der er meget få indtægtsgivende aktiviteter ud over fitnessafdelingen, så der ligger 10-11 hårde år forude med at få huset betalt. Vi vil i den kommende tid tage en snak med banker og realkredit-institutter, men vi nærer ikke de store forventninger om væsentligt bedre vilkår.
 
I det kommende år budgetteres der med et underskud på små 20.000 kr., men der skal ikke mange skæverter til, før budgetterne skrider. Loppemarked, forårsfest, genbrugsbutik, bankospil, kræmmermarked m.m. skal sidde lige i skabet. Der er ikke råd til mange sne- og regnvejrsaflysninger.
 
Af udgiftskrævende aktiviteter skal der meget snart installeres et udluftningsanlæg i fitnesslokalerne, og taget på skydebanen trænger også til en kærlig hånd (måske i flere etaper). Det samme gælder døre og vinduer, ikke mindst på Lindevej. Selv om vi handler billigt ind på nettet og udfører meget af arbejdet selv, så løber udgifterne op.
 
Medlemstal, ledere, kontingent
Med tilstrømningen til fitnessafdelingen havde Klemensker Idrætsforening ved årsskiftet 1104 aktivitetsmedlemmer, og vi er dermed en af de største idrætsforeninger på Bornholm, måske endda den største. Men det er ikke et mål i sig selv at være størst, for mange medlemmer kræver også mange ledere og trænere.
 
Det er ikke blevet nemmere, men det ”rabbar å”. En stor kreds af meget trofaste ledere, der har været med i mange år, går foran med en fantastisk energi, og gang på gang lykkes det dem at få holdene til at fungere i endnu en sæson.
 
Som alle andre steder på øen er der dog nedgang inden for holdidrætterne. Håndbold har ligget meget stabilt i en årrække, men badminton og fodbold viser tydelige tegn på nedgang. Det skyldes det faldende børnetal, men helt sikkert også mangel på ledere med den nødvendige sportslige baggrund.
 
Når de unge forlader øen efter endt skolegang, er der efterhånden ingen foreninger på Bornholm, der har aktive medlemmer mellem 18 og 35 år. Dermed forsvinder også den medlemsmasse, der skulle fostre den kommende generation af ledere. Så er der kun forældrene tilbage, og de holder i de fleste tilfælde kun ud, så længe deres egne børn er med.
 
Spredningen af børnene i skolens 7.-10. klasse over det meste af Nord- og Vestbornholm begynder også at kunne mærkes. Nu er der Klemensker-børn, der dyrker deres idræt, hvor de går i skole - i Allinge eller i Rønne, og det har vi ikke været udsat for før i større omfang.  
 
Kontingentmæssigt sker der ikke forhøjelser af betydning i 2010, men kan vi ikke finde andre udveje, så kan det ikke udelukkes, at det bliver nødvendigt at indføres et fælles-kontingent, således at medlemmerne udover aktivitetskontingenterne også skal bidrage med et kontingent til fælleskassen. Det er en ordning, der kendes fra flere af de foreninger, vi umiddelbart kan sammenligne os med.
 
Men er der nogen, der har gode (bedre) idéer til nye indtægtsgivende aktiviteter, så hører vi da gerne nærmere!
 
Fremtidens idrætsforening
Hvordan Klemensker Idrætsforening ser ud om 5, 10 eller 15 år, ved vi selvfølgelig ikke.
 
Men vi så rigtigt, da vi indførte fitness-begrebet, og derfor skal vi heller ikke være bange for at gå nye veje, når det gælder måden at lede foreningen på. De folk, som gerne vil udføre et lederarbejde i KIF, skal ikke belastes med opgaver, som ikke har deres interesse, og som derfor får dem til at miste lysten til at være med i mere end ét eller to år.
 
Derfor bliver den vigtigste opgave i 2010 – ud over at sikre økonomien – at aflaste vores kasserer(e), Ulla og Irene. Vi håber, at det bliver muligt at indføre det såkaldte Conventus-system i løbet af det næste halve års tid – et system, der primært forenkler arbejdet med kontingent- og medlemslisterne, men også kan en masse andre ting, som kan være til at gøre det både sjovere og nemmere at være idrætsleder.
 
Også omkring arbejdet i bestyrelsen og forretningsudvalget vil vi forsøge at forenkle arbejdsgangene. Der skal uddelegeres mere ansvar, og der skal bruges mindre tid på at holde møder. Opstår der problemer, skal de løses her og nu af så få beslutningstagere som muligt.
 
Aakirkeby Idrætsforening tager skridtet ind i den nye verden på deres generalforsamling senere på måneden, og vi vil nøje følge udviklingen her og evt. bruge dem som sparrings-partnere.
 
Aktiviteter i 2009
Jeg vil ikke gå i detaljer med vores faste aktiviteter, men blot konstatere, at forårsfesten, loppemarkedet, bankospillene og kræmmermarkederne på Lindevej kører i faste rammer og til stadighed kaster en god indtægt af sig til foreningens arbejde.  
 
Ekstra ros skal dog lyde til folkene, der tager sig af genbrugsbutikken. Det har vist sig at være en rigtig god idé, og det skorter ikke på kreativitet. Er tingene for store til at komme ind i butikken på Lindevej, så kan de jo bare sælges på nettet. Og det bliver de så.
 
Derimod går det ikke så godt med cafeteriet, hverken økonomisk eller arbejdsmæssigt. Færre og færre weekend-aktiviteter i de små haller ude på landet reducerer både åbningstiden og omsætningen. Hverdagstræningen er heller ikke nogen guldgrube – folk har travlt med at komme hjem til familien og giver sig ikke tid til det sociale samvær. Derfor kan det godt være træls at være frivillig cafeteriavagt – og der kommer ingen nye, når de gamle stopper.
 
Af samme grund valgte Bettina Pedersen for nylig at stoppe som leder af cafeteriet. Problemet er løst midlertidigt, men hvordan situationen ser ud, når der skal åbnes til næste sæson, ved vi ikke i øjeblikket.
 
I efteråret opsagde vores lejer i en årrække lejemålet i beboelsen på Lindevej, men Irene Ingvorsen, vores kasserer, havde som sædvanlig antennerne ude, og en ny lejer stod klar til at rykke ind, da den gamle rykkede ud. Han blev headhuntet på Sjælland, men hvad gør man ikke for at tilflyttere til Bornholm? 
 
Til slut vil jeg rette en stor tak til alle, der hver dag og hele året rundt arbejder for en sund Klemensker Idrætsforening. Det gælder ikke mindst mine kollegaer i forretningsudvalget. I ser dem måske ikke så meget til hverdag, men stol på, at de knokler – ikke mindst de to på pengekassen, Irene og Ulla, som ikke har verdens sjoveste job.
 
Men antallet af ledere, trænere og udvalgsmedlemmer svinger omkring 100 personer, og jeg vil ikke bruge tid på at nævne dem alle sammen. Derfor vil jeg sige til alle jer andre: Ingen nævnt, ingen glemt. I er alle lige uundværlige.
 
 
 
Kjeld Lundbæk,
formand
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Klemensker IF / formand Henrik Schwarz mobil 20214753 / Bank 4720-0001184431