2008 har været mit sjette og sidste år som fællesformand for KIF/2.kreds.
Det har været seks spændende år med mange udfordringer.
 
Klemensker Idræts- og Fritidscenter, som klubben købte i 2006, løste vores bankoproblemer. Men lokalerne skulle bruges mere, så derfor har meget af arbejdet i år været at få flere aktiviteter derned, det er også lykkedes, foruden de nye aktiviteter som er kommet, har vi fået det nye trimcenter    ( Klemensker Idræts og Fitnesscenter) op og stå.
 Det benyttes til banko om mandagen, bordtennis om tirsdagen, gymnastik om onsdagen, stolegymnastik og folkedans om torsdagen. Ligeledes bruger dagplejerne og kirken også af og til lokalerne.
Kræmmermarkedet er også et fast indslag nede i centeret.
 
Vi har en klub, der skal køre både sportsligt og økonomisk. Derfor er det meget vigtigt at bevise, at vores center har sin berigtigelse, og det håber vi, at det nye trimcenter kan være med til.
Der har været mange mennesker, der er interesserede, og det er dem, som vi håber, vil bakke op om dette initiativ, da vi jo har satset både en masse tid og penge på det.
Men det allervigtigste er, at vi i Klemensker har fået et nyt tilbud, som kan trække folk til byen og gøre den mere attraktiv. Dette tilbud henvender sig ikke kun til en speciel gruppe, men til hele familier, både gamle og unge.
Vi har fået uddannet instruktører for alle aldersgrupper, kvinder og mænd, så find sammen med jeres venner og få gang i kroppen.
Der skal lyde en stor tak til de sponsorer, der har hjulpet os i gang.
 
Vi har haft store problemer med vores varme vand i vores tilbygning i hallen, ventiler har sat sig fast, termostater gik itu, det varme vand har løbet den forkerte vej, og trykknapperne til bruserne var færdige.
Det har skabt en masse gene for vores medlemmer, med alt for varmt og koldt vand, og vi har brugt en masse tid og penge for at få det til at virke. Men det er jo et gammelt anlæg, så det nok på tide, at det får en gennemgribende gennemgang. Det vil nok være en økonomisk fordel i det lange løb.
 
Når jeg tænker på de fælles arrangementer, der har været, så har 2008 været et rigtig godt år:
 
Forårsfesten gik igen i år over al forventning, festen gav et overskud på ca. 70.000 kr., hvor de 40.000 kr. bliver fordelt imellem afdelingerne.
Vi havde dog den kedelige fornøjelse at blive landskendt over natten for noget grimt slagsmål med personskader til følge.
Det bevirker i år, at der ingen flaskeøl bliver, og vi sætter aldersgrænsen op til 18 år, plus at vi må ud og have professionelle vagter, som bliver en ekstra udgift
Vi har også i år valgt at droppe muligheden, at man selv kan tage mad med, da der næsten ikke er nogen, der benytter sig af dette tilbud.
Jeg vil dog gerne her sige tak til alle dem, der var med til sætte det hele op og ikke mindst rydde op dagen efter festen. Det går altid lettere, når vi er mange om det, og så er det hyggeligere.
 
Loppemarkedet blev – for tredje gang - afholdt i Klemensker Idræts- og Fritidscenter. Vejret var så godt, at vi kunne holde auktionen ude foran, det gik rigtig godt.
Alle ”loppetingene” fyldte godt inde i centeret, og der var rigtig hyggeligt.
Teltet ude foran, hvor der var boder med slik, lagkager, æbleskiver, øl og sodavand, var en rigtig stor succes, og de fremmødte kunne sidde og hygge sig før og efter loppemarkedet.
En stor tak til de mange hjælpere, som hjalp til ved loppemarkedet.
Der er dog et spørgsmål, den næste bestyrelse skal tage op, hvor det næste loppemarked skal afholdes, da der nu er blevet mindre plads i centeret, men det har de sikkert et godt bud på.
 
I denne forbindelse skal jeg nævne vores genbrugsbutik, som var vores kasserer Irenes gode ide, som går strygende. Jeg vil gerne takke alle de frivillige, som står i butikken, og alle de flinke folk, som kommer med rigtig fine ting, som vi kan sælge. Det er vi meget glade for.
 
 
Klemensker Avisen – er en avis for borgerne i Klemensker og omegn, KIF/2 kreds´s medlemmer, kirkens menighed, borgerforeningen m.fl.
Avisen er i stort omfang blevet brugt af vores forskellige udvalg.
Den samlede udgift til avisen var i 2008 ca. 72.000 kr., hvoraf Klemensker Idrætsforenings tilskud var på 10.000 kr.
Avisen er blevet et godt aktiv for byen og et godt sted til at finde arrangementer, tlf.nr., adresser og få en god information om byen. Der skal lyde en stor tak til Irene Dunker og hendes medhjælpere for deres store arbejdsindsats for at få avisen på gaden.
 
Trimrummet er nu flyttet ned i KIF centeret og vi havde vores første åbningsdag i mandags d. 9-3.
Vi vil gerne sige skolen tak for lån af deres lokale.
Vi har store forventninger til vores nye trim og der er også mange der er interesserede, så det er bare om at melde sig ind og få rørt musklerne.
Vi vil gerne takke alle de frivillige som har ydet en kæmpe indsats med at få trimrummet/spinningrummet sat i stand.
 
Banko har igen i år gjort en kæmpe indsats for at indtjene penge til klubben. Klubbens bankospil foregår nede i ”centeret”. Hans og Birgit + deres medhjælpere gør et stort stykke arbejde for, at det hele skal køre godt.
 
Der er blevet afholdt kræmmermarked fem gange, og det er vores erfaring, at julemarkedet er det, der trækker flest kræmmere til byen.
Marina G. og hendes faste hjælpere har arbejdet hårdt for, at det skulle blive en succes, og det må man sige, at det er blevet – med 30-40 kræmmere og en masse mennesker, der både handler og hygger sig i cafeen, og hvor de handlende tager sig tid til at sætte sig ned og sludre – dejligt
 
Jeg vil gerne her til sidst takke hele forretningsudvalget, hovedbestyrelsen, alle udvalg, pedeller, skoleinspektører, bestyrelsesmedlemmer, bankofolk, ledere, trænere, sponsorer, rengøringspersonale, cafeteria og mange flere for et godt samarbejde i det forgangne år.
 
 
Fællesformand Gunni Andersen
 
 
Klemensker IF / formand Henrik Schwarz mobil 20214753 / Bank 4720-0001184431