Beretning petanque for året 2018.

I weekenden var jeg til årsmøde i D.G.I i Århus. Der var der nyvalg til
formandsposten, da Søren Møller stoppede efter 17 år som formand. Der
var to kandidater til posten, det var første gang i D.G.I. historie der var
kampvalg til formandsposten, og Charlotte Bach Thomassen vandt med
69 % af stemmerne.

En anden ting der blev vedtaget var noget regnskabsteknik, der frigav 70
mill. kr. Der vil de 45 mill. blive fordelt til landsdelene efter
fordelingsnøglen over de næste fem år. Det vil give Bornholm næsten
200.000,- kr om året de næste fem år. 25 mill. vil blive brugt på at få flere
unge til at dyrke idræt. Det er især i de store byer, der kunne være flere
unge til at dyrke idræt. Ca. 40% er der nu, mens der er op til 100 % uden
for de store byerne. Der vil blive lavet en plan, som bliver godkendt af
landsdelledelsen i løbet af foråret.

Der var formandsmøde for petanque i Vejle d. 27. oktober. Ved mødet var
der valg til idrætsledelsen, hvor Helle Olsen Vestsjælland, Flemming Juel
Sønderjylland blev genvalgt for 2 år, og Hans Thinggaard Vestjylland blev
nyvalgt for 2 år.

Prisen for deltagelse i LM er der en aftale om for årene 2018, 2019 og
2020, hvor det er aftalt at deltagelse i stævne og frokost lørdag og søndag
og aftenfest lørdag og morgenmad søndag koster 695,- kr. Det er svært for
klubber i øst Danmark at skaffe gratis overnatning, det var bl.a. derfor
Hornbæk måtte trække sig fra at holde 4 mands i 2018.

Landspetanque stævne (LPS), LM i single, double og trippel og 6 mands
holdes i Jylland i 2019, og 4 mands i Eggerslevmagle Skælskør.

Petanque dag bliver på en anden måde i 2019 end den var i 2018. Det
bliver måske D.G.I. der holder dagen uden DPF. Der er planer om at holde
denne dag flere steder, og der vil komme forslag om øvelser og sjove lege
der kan bruges.

Hvis man i landsdelsforeningerne har protester man ikke kan blive enige
om, kan disse protester indbringes for idrætsledelsen.

Bornholm var der 6 personer der deltog i LPS i Stokkemarked.

Ved LM i Føvling var 2 singler, 2 doubler og 1 trippel. Det lykkes ikke at
få medaljer med hjem, men alle lå i midterfeltet. Det lykkes ikke at få et 6
mands med til LM, men der var et hold fra Viking til 4 mands i Lem.

Ved 4 mands i Sose var der 16 hold. I 2019 er 4 mands i Sose kvalifikation
til LM i fire mands. Der vil komme tilmelding til dette snarest, og stævnet
afholdes i januar, februar og marts. Vi har et forslag til regler ved dette
stævne til behandling i dag.

Landsdelsmesterskaber single, double, trippel og kvartet kunne der have
været flere med, men de blev holdt i en god stemning.

Andepetanque var der en god tilslutning, og der blev spillet bedst af 5
kampe. Der er en del spiller der mener at der kun skal spilles 4 kampe, og
det er jo klubberne der er med til at bestemme, så det er nu I skal komme
med jeres kommentarer til, hvor mange kampe andepetanque i 2019 skal
have.

Turneringen var der tilmeldt 20 hold, og der var lavet turneringsplan til
disse 20 kampe, men inden turneringen kom i gang blev 1 hold trukket.
Vi ville ikke lave om på turneringen, da det er et stort arbejde, men det
betød at der var 7 hold i A- og B-rækken og 5 hold i C- rækken.
Turneringsafslutning blev hold i Poulsker, og der var præmier til de 2
bedste hold i hver række, som bestod af medaljer og vin.

Vi ved ikke på nyværende tidspunkt hvor mange hold der bliver i 2019,
men er der kun 18 hold vil der være et hold fra A- rækken der rykker ned i
B- rækken ( Viking 4) og et hold fra B- rækken der rykker ned i C-rækken
(ÅIF 4). Tilmelding til turnering 2019 først i marts 2019. Turnering skulle
kunne være klar ved årsmødet 3 april.

Er man i klubberne interesseret i et åbent hus arrangement i foråret 2019.
Vi kan evt. lave det sådan at Rune Risgaard kommer til øen til det og lave
et kursus, hvis der er tilslutning fra jer.

Jeg vil slutte her med tak for et godt petanque år, og håber det bliver
mindst lige så godt i 2019.

Tak til Ole Nielsen og Bent V. Jensen for at planlægge turnering.
Tak til udvalg for et godt samarbejde.
Klemensker IF / formand Henrik Schwarz mobil 20214753 / Bank 4720-0001184431