Fodboldberetning KIF – fodboldsæsonen 2018
Klemensker IF’s fodboldafdeling har stolte traditioner.
For os ”gamle”, der kan huske det, så var klubben i 70’erne og 80’erne repræsenteret i den daværende danmarksserie i alt i fire sæsoner, havde fem seniorhold og et hav af ungdomshold. Jeg selv er fra en årgang, hvor vi havde to hold i hver ungdomsårgang (11 mandshold vel at mærke)…!
I dag er vi reduceret til: Et veteranhold, hvor vi ikke er nok til at kunne stille op til kamp hver gang. En børne-afdeling på vej frem igen efter en svær ”fødsel” fra børnehave-projektet og fodbold-fitness nu med navnet ”bevæg dig for livet” har også i vinter stabiliseret sig.
 
Veteran
For veteran holdets vedkommende er der mørke skyer forude. Vi har måttet melde fra til næsten halvdelen af kampene i år (værst i efteråret med fire afbud). Tre-fire af de yngre spillere meldte i sommer/efteråret ud, at de ikke længere var til rådighed og så var betingelserne svære.
Der skal opstøves et par nye spillere for at vi skal have en chance for at kunne fortsætte uændret. Ellers er det lukning af holdet eller samarbejde om et hold med en naboklub…?
 
Børnefodbold
Da vores ungdomsafdeling efter skolelukningen for snart mange år siden svandt ind og nærmest helt forsvandt fra landkortet, startede vi i fællesskab med DBU Bornholm og Børnehuset et børnehave-projekt op.
Men det var som tidligere nævnt en hård ”fødsel”. Vi havde ingen træner til at tage over og det kostede.
Jonas Andersen kom senere til som træner og sammen med Margit Busk fik de stablet en mindre gruppe børn på benene. Men gruppen svandt ind og Jonas trak stikket.
Da vi var millimeter fra at lukke butikken for børnefodbold, når nu opbakningen tilsyneladende ikke var tilstede trods ihærdige forsøg, så trådte Emil Klejst og Christian Holm til.
Emil med tre nevøer og Christian med en søn havde den vej lidt grobund for succes. Emil måtte dog grundet arbejde igen trække sig. Men siden er Christian med endnu større ildhu gået til opgaven.
Endda uden Emils tre nevøer er der nu omkring 10 spillere til træning i hallen hver uge. De har deltaget i stævner hele efteråret, samt i vinter og kan måske endda stille to hold til det afsluttende stævne.
Med Margit som fast hjælper og chancen for endnu en far til at træde ind i trænerteamet, så ser det lysere ud end længe…
 
Fodbold fitness – Bevæg dig for livet
Helle Olesen og fodbold fitness afdelingen var også tæt på at trække stikket i efteråret.
Men et navneskifte til ”Bevæg dig for livet”, så folk ikke blev skræmt af fodbold-delen, der sandt at sige heller ikke fylder meget i den ugentlige træning. Dette sammenholdt med, at man kom i hallen og kunne bruge tirsdagstiden, der egentlig var afsat til et fleksibelt klubtilbud, har gjort at de nu også ligger på en halv snes stykker til træning.
Det håber vi så kan holde ved, når de på et tidspunkt skal på græs igen…
 
Banepasning
Vores tidligere ”lysbane” er sat i bero hos Bornholms Idrætsområder pga manglende aktivitet. Det vil sige, at den bliver klippet for at der ikke skal gå ”skov i den” ligesom i Svaneke. Den bliver bare ikke klippet ret ofte.
 
Fodboldskole
Fodboldskole blev der i sommeren 2018 afholdt for 4. gang i Klemensker og i samarbejde med Henning Jensen (Hasle IF) vil denne blive afholdt igen i sommeren 2019 (uge 27). Og det kommer til at foregå i Klemensker trods teksten på plakater o. lign., der siger noget andet…
 
Fodbold udvalg
I en del år har fodbold udvalget nu kun bestået af to personer. Og selvom det er en lille afdeling efterhånden, så er der stadig et bredt spektrum af opgaver, der skal løses.
Og både John Koch Jensen og mig selv føler, at vi efterhånden har aftjent værnepligten i Klemensker IF efter henholdsvis ca. 20 og 40 år med klubrelateret arbejde.
Derfor giver vi den begge et år endnu og så skal der nye kræfter til…!
 
Kim Stenfeldt og John Koch Jensen
Klemensker IF / formand Henrik Schwarz mobil 20214753 / Bank 4720-0001184431