Årsberetning 2018 Badminton
 

Sæsonen vi snart er ved at afslutte har alt i alt, været en god sæson for badminton i Klemensker. Med de udfordringer og opgaver der nu engang har budt sig.

Ungdom: Vi startede sæsonen fulde af håb og optimisme. De tidligere spillere dukkede stort set alle op igen, desuden kom der en hel del nye. Rigtig dejligt at se. Der blev faktisk nævnt mere end en gang, ”Hvornår skal vi bygge til hallen” Det viste sig dog at vi landede på ca. 20 spillere og dermed var der plads nok. Bedst som man tror det hele bare kører, meddeler træneren så at han søger ”barselsorlov” og stopper til jul. Det gav os noget af en udfordring, Trænere hænger desværre ikke på træerne. Vi ledte i øst, vest, syd og nord. Havde også kontakt med nogle stykker, men fandt desværre ikke nogen der ville/kunne påtage sig opgaven. Enten grundet arbejde eller andet. Efter et forældre-krisemøde, blev løsningen at vi lavede en kalender hvor så forældrene skrev sig på 2 og 2 og derefter stod for træningen. Det har faktisk fungeret ok, langt fra optimalt, men det har virket. Stor ros til de forældre der har påtaget sig opgaven, nogen selvfølgelig med større iver end andre. Vi fornemmer dog at nogen muligvis er på vej væk, bl.a. Grundet denne løsning. Vi satser meget på at finde en mere holdbar løsning inden efteråret.
Steffen (træner) og hans forlovede er nu blevet forældre til en sund og rask pige og det virker til at gå dem godt. Vi vil også her ønske dem stort tillykke med familieforøgelsen. Håber meget på at han snarligt vender tilbage. Både vi og børnene har været rigtig glade for ham og hans trænergerning.
Der har i løbet af sæsonen været afholdt en del ungdomsstævner. Deltagerantallet er stadig stigende, både fra os og de andre klubber. Super positivt. Vi har ved langt de fleste stævner haft 7-8 spillere med og stort set hver gang er der kommet medaljer med hjem. Så der er helt klart noget at bygge videre på.

Motionister: Her har vi også i denne sæson haft god fremgang. Langt de fleste er også ret mødestabile eller gode til at finde en afløser, hvis de ikke kan eller er skadet. Dog har fremmødet om onsdagen været lidt mere på det jævne desværre. Tror dog på det nok skal komme.

Senior: Seniorerne har i første halvdel af sæsonen været kraftigt plaget af skader, nærmest halvdelen af holdet har helt eller delvis ikke spillet. Hvilket også resulterede i en skidt placering i efterårsturneringen. Det har dog hjulpet en del på det efter jul. Både med fremmøde til træning og resultaterne i turneringen.
Vores træningssamarbejde med Aarsballe synger nok på sidste vers. Ikke grundet uvenskab eller konflikt på nogen måde, men også her er der positive toner. Vi har fra begge klubber haft fremgang og det gør så der ikke er plads i hallen, til os alle på en gang. Håber vi finder en for alle parter tilfredsstillende løsning på det positive problem.

Nyt: Vi har forsøgt at starte noget familiebadminton op om fredagen. Det er endnu ret nyt, men er allerede rimelig godt besøgt. Så det er umiddelbart noget vi vil fortsætte med, måske med lidt justeringer hen ad vejen.

Udvalg: Vi afholdt medlemsmøde 20. februar. Hvor vi faktisk forventede et nogenlunde stort fremmøde. På grund af vores øgede medlemstal og udfordringer på især ungdomssiden. Det viste sig dog noget naivt. Der kom, foruden udvalget, 2 forældre. Vi undrer os stadig over den manglende interesse. Det blev dog alligevel et ganske godt møde, hvor der blev vendt lidt af hvert.
Michael Rønne-Hansen var på valg og ønskede ikke genvalg. Chalotte Jørgensen indtræder i udvalget i stedet for. Tak for indsatsen til Michael og velkommen til Chalotte. Vi ønsker os dog meget en ”ny” motionist-repræsentant i udvalget og også gerne en forælder mere. Håbet er lysegrønt.
Med ønsket om en god sommer og forhåbentlig talstærkt gensyn. Afsluttes hermed beretningen.
På badminton-udvalgets vegne
Erling
 
Udvalget ser nu ud som følger
Erling Frederiksen
Torben Hansen
Chalotte Jørgensen
Klemensker IF / formand Henrik Schwarz mobil 20214753 / Bank 4720-0001184431