Årsberetning skytterne 2017


Foreningen har et nogenlunde stabilt medlemstal. Til sammen er gevær og pistolskytterne 31 medl. Pistolskytterne har dog haft et mindre fald i medlemstallet som har bevirket at vi ikke har været mange nok til at kunne stille et hold til turneringerne på 15 og 25 m. En tilgang af nye pistolskytter i år er dog skyld i at vi ikke er gået ned i medlemstal.

Som et led i regeringens såkaldte bandepakke træder en ny våbenbekendtgørelse i kraft 1. jan. 2018. Den for betydning for medlemmer der ikke benytter eget våben, og som er fyldt 15 år. Man skal nu godkendes af politiet på en SKV6 for lovligt efter d. 1. juli 2018 at få overladt et våben der tilhører foreningen eller et medlem af foreningen. Medlemmet skal selv søge via www.borger.dk.

Formand Teddy Dahl
Kasserer: vakant
Henrik Kofod Instruktør
Henrik Ipsen gevær
Valdemar Pedersen gevær instruktør
Suppleant Henrik Haboe Jensen gevær
Klemensker IF / formand Henrik Schwarz mobil 20214753 / Bank 4720-0001184431