Fodboldberetning KIF – fodboldsæsonen 2017. 

 
Fodboldafdelingen har det fortsat meget svært i Klemensker. De seneste mange års fald af medlemmer har været meget voldsomt, og det har været særdeles svært at stoppe denne udvikling. Dette på trods af, at der er brugt mange kræfter, ressourcer, tænkt anderledes og gjort forskellige former for nye tiltag. 
På 3. år har vi kørt med en bestyrelse på blot to mand. Dette med kun en person bosiddende i Klemensker, da jeg (Kim) bor i Rønne på 9 år og derfor ikke har min naturlige daglige gang i Klemensker. Det er selvfølgelig alt for få og er helt uholdbart. Der er i den grad akut behov for nye/flere folk i bestyrelsen, som kan bidrage med nye ideer og inputs, samt ikke mindst, og vigtigst af alt, hjælpe os med aktivt at føre det ud i livet. Alt for tit har man oplevet folk ”stå på sidelinjen” og komme med ideer, input, ønsker og krav. Dette både ved direkte henvendelse men ligeså ofte ad omveje, hvor nogen har talt med nogen osv. Dette selvfølgelig velment, og det skal der også være plads til. Desværre er det så, at når man man spørger de samme mennesker, om de ikke kunne tænke sig at hjælpe til og engagere sig aktivt i frivilligt arbejde enten i bestyrelsen eller på trænerplan er paraderne oppe. Om dette hænger sammen med, at folk ved, at fodbold spilles hele året undtaget sommerpause, er ikke utænkeligt. Der er selvfølgelig væsentlig forskel på at være en aktiv del af noget, der er årstidsbestemt kontra noget, der dyrkes året rundt både udendørs og indendørs. Vi er ikke i tvivl om, at rigtig mange mennesker gerne ser, at der også i fremtiden er en fodboldafdeling i Klemensker, men dette kommer altså ikke af sig selv uden at der støttes op om det lokalt med flere frivillige kræfter. 
Undertegnede (Kim) har haft træner/ledergerninger i KIF i ca. 40 år og John i ca. 20 år først i Svaneke og siden her i Klemensker. Vi kører begge på ”pumperne” og efterlyser i den grad noget støtte. Vi er begge to i en alder, hvor vi kan huske, hvordan det var ”engang”. Fodbolden havde kronede dage i 70`erne og 80`erne. De fleste klubber havde 4-5 seniorhold. Ungdomsfodbolden var også rigt repræsenteret af alle byer med flere hold i alle rækker. De tider er forbi grundet den udvikling, vi har gennemgået som samfund. For os i bestyrelsen, som elsker fodbolden så højt, er det selvfølgelig svært at holde motivationen oppe, når det har udviklet sig, som det har. Vi har dog indtil videre nægtet at give op og prøvet alt det, vi har kunnet. Men det er klart, at selv vi på et tidspunkt siger at nok er nok - og hvad sker der så??? Vil det gå vores afdeling, som det gjorde med håndboldafdelingen for nogle år siden, hvor afdelingen blev lukket. 

 
Selvom vores afdeling kun er på lidt under 50 medlemmer, er der stadig en del opgaver, som skal løftes. Flere end det er rimeligt kun to mand skal løfte selv. Dette både internt i klubben, men også eksternt over for DBU Bornholm. Så længe vi eksisterer, er registreret som klub, har vi, uanset vores størrelse, en række forpligtelser at leve op til. Dette værende deltagelse ved møder, diverse arrangementer samt følge med og være ajour på den udvikling, der sker i fodboldverden i Danmark. Vi oplever til stadighed flere og flere krav, som vi ikke bare kan undlade at foreholde os til ved kun at se på vores egen ”andedam” i Klemensker.  
 
Hermed en kraftig opfordring til at bringe sig på banen, såfremt man vil sikre sig, at der også i fremtiden er et tilbud om fodbold i Klemensker. Man er til enhver tid meget velkommen til at rette henvendelse til enten mig (Kim) eller John. Vi kan kontaktes på både mobil eller via mail. 

 

Beretning om de enkelte holdtilbud i løbet af året. 

 

Fodbold fitness 

I april måned 2017 startede fodbold fitness op i Klemensker. Dette med rigtig god hjælp fra formanden for Klemensker Idrætsforening Henrik Schwartz. Han havde fået Helle Olesen og Jette Larsen til at påtage sig ansvaret som trænere. Helle for fitnessdelen og Jette for fodbolddelen. Begge har med stor entusiasme ydet en stor indsats. 
 
Lidt om fodboldfitness: Det er et træningstilbud til alle voksne mænd og kvinder, der ønsker en træningsform, der både er effektiv og social. Konceptet er enkelt og forsøger at tage det bedste fra to verdener ved at kombinere Danmarks mest populære boldspil med fitness-sportens fleksibilitet. Alle er meget velkomne, og der er bestemt ikke noget krav om fodboldkundskaber eller aldersbegrænsning. Så er man til sundhed, motion, hygge og samvær, så er fodbold fitness absolut et rigtig godt tilbud. 
Indtil videre tilbydes dette 3 steder på Bornholm. Svaneke, Viking og så her i Klemensker. 
 
I løbet af de første par måneder var ca. 20 personer oppe på vores fodboldbaner og prøve kræfter med denne forholdsvis nye idrætsform. I snit var der i starten 8 – 10 pr. gang, men faldt lidt. En OK start syntes vi, da alt nyt kræver indkøring. Interessen var der og dem der kom havde det rigtig sjovt og efter endt træning hyggede man med kaffe/the og frugt. 
Da det så blev vintertid, og man startede op indendørs i Klemenskerhallen, haltede det dog med opbakningen. Efter ca. 1½ måned, besluttede trænerne, i samråd med udvalget, at aflyse tiden i KIF-Hallen, da der kun var 2 – 3, der mødte op. Kun et par gange var det muligt at gennemføre træningen i hallen. 
Vi har langt fra opgivet dette tilbud og prøver atter at starte op igen udendørs en gang efter Påske.  
Så hermed en opfordring om at troppe op. Dette er både givtigt og hyggeligt og kan varmt anbefales, skulle John fra udvalget lige sige.  

 

U11 piger/drenge 

I januar 2017 stod vi med en flok børn på ca. 16 stykker i alderen 3 til 10 år, som akut stod og manglede en træner. Dette efter træneren havde måttet stoppe med kort varsel grundet private årsager. Tilbage stod vi med to voksne personer, som gerne ville hjælpe til, men ikke stå med ansvaret. Vi stod i en situation, hvor der manglede en træner nu og her. Trods  intensivt arbejde for at få en ny træner, gik der 3 ½ måned, før det lykkedes. Vi vidste som udvalg, at det krævede hurtig handling, hvis vi ikke skulle miste børnenes tilhørsforhold til klubben. Der blev søgt intensivt. Rigtig mange blev adspurgt på alle tænkelige måder og fik forklaret situationen. Nemlig at her stod vi med en flok børn på 16, som akut manglede en træner/tovholder, samt at der faktisk var 2 voksne til at hjælpe til. Trods det gik der altså 3½ måned, før det endelig lykkedes. Jonas Andersen, som selv er ”gammel” klemenskerspiller sagde i april heldigvis ja til at påtage sig ansvaret for disse unge poder sammen med Margit Busk.  
Udvalget blev hurtig enige med Jonas om, at det ville være hensigtsmæssigt, at træningen foregik samtidig med fodbold fitness. Så var der både tilbud til forældre og børn på samme tid. 
Der blev ”slået hårdt i jungletrommerne”, så folk vidste, der atter var et tilbud. Dette både via sms, opslag, sociale medier, uddeling af sedler til alle børn i Klemensker Børnehus m.m.. Desværre skete det lige en ”postgang” for sent, da nogle børn sammen med deres forældre allerede da havde valgt anden klub. Det samme var desværre tilfældet for den ene voksne holdleder. 
Jonas startede træningen op ultimo april sammen med Margit og har forsøgt på alle mulige måder at skabe et rigtig godt, hyggeligt og lærerigt miljø for alle. Som udvalget ser det, har børnene været rigtig glade for Jonas og sat pris på hans måde at være på. Ligeledes er de også rigtig glade for Margit, som via sin store erfaring med børn har en stor stjerne hos dem. Begge gør en stor indsats. Efter træning er børnene blevet tilbudt juice og enten frugt, kage, boller eller ”flødeboller”. Ligeledes er der tilbudt forældrekaffe og the til de fremmødte voksne. I denne forbindelse skal der lyde en tak til Carsten Jensen fra Klemensker Brugs, som har sagt ja til at sponsorere frugt til både ungdomsspillere og fodbold fitness med frugt 2 gange om måneden.  
Trods de gode rammer har det dog knebet medopbakningen. En enkelt gang har man været 15 stykker, ellers har man i snit ligget på 6 – 8 stykker. Det er for lidt, når man tænker på, hvor stor aldersforskellen er på de yngste og de ældste. 3 – 10 år. Opdeling i alderstrin, for at udvikle og motivere årgangene bliver noget nær en umulighed. Vi har dog ikke helt mistet troen på, at det kan lykkes, da vi jo ved, der er børn i lokalsamfundet. Vi er som sagt også klar over at opstart kan være en ”svær størrelse”.  
Vi har stadig et Klemensker Børnehus, som huser ca. 70 børn. Dette burde være en garanti for hele tiden at have en naturlig fødekæde til vores ungdomsafdeling. De sidste par år har vi hvert år været på besøg i Klemensker Børnehus for at gøre opmærksom på vores tilbud. Derudover ved vi jo, set ud fra Partnerskabsaftalen mellem Klemensker Børnehus, Klemensker IF og DBU Bornholm, at der en gang ugentligt, om formiddagen, er 15 – 20 små børn, der sammen med 2 pædagoger er blevet fulgt fra Klemensker Børnehus over til Klemensker IF`s fodboldbaner. Her har en instruktør fra DBU Bornholm ved navn Lene Andersen taget imod og sammen med de 2 pædagoger haft en times leg, motorik og bold. 
Et af problemerne er bare, at når børnene her bliver gamle nok og skal videre fra Børnehuset, sker dette fordelt på 7 forskellige skoler, hvor vi, som by, jo desværre ikke er repræsenteret. Børnene får deres daglige gang i andre miljøer samtidig med, at vi som sportsgren, er i stadig større og større konkurrence med andre og nye typer af tilbud og udfordret af ændrede vaner blandt de unge (og de voksne) Her tænker vi ikke mindst på løb, fitness og E-sport. Det at dyrke holdidræt er ikke mere så populært og attraktivt, som det var tidligere. For de fleste børns vedkommende opdrages man til i stigende grad at dyrke egoet frem for fællesskabet. Det er meget svære kræfter at kæmpe imod. Her kræves en holdningsændring samfundsmæssigt, hvis tidligere tiders holdsport atter skal få god succes. 
På positivsiden kan det dog fortælles, at det, i løbet af 2017, for første gang på lang tid er lykkedes at deltage i 4 stævner med et U7 hold fra Klemensker. Her kræves det, man er 5 på et hold med 3 på banen samtidig. Det er selvfølgelig meget glædeligt, at det atter er lykkedes at vise den grønne trøje udenfor bygrænsen. Vi håber og tror på, det fortsætter i 2018. De børn der har været afsted, synes det har været rigtig sjovt. 

 

Veteran 

Udover de "nye" tiltag, så har vi dog endnu et veteranhold (+ 40 år), selvom det jo naturligt nok tynder ud i de "gamle", både fordi alderen trykker og skaderne kommer. Senest har et par af dem, der har allerflest kampe på CV'et i "den grønne trøje" brødrene Louis (kamprekordholder i KIF) og Bo Sonne måttet melde fra, fordi kroppen ikke vil mere. 
Heldigvis har vi været i stand til, at få nye/gamle Klemensker-folk ind i flokken, så vi har kunnet stille hold "næsten" hver gang. 
Selv om det er 7 mandsfodbold, så skal der minimum 15-16 spillere til for at køre holdet igennem. Skader, skæve arbejdstider og ferier giver en del afbud – det kan ikke være anderledes. 
Men vi prøver at holde gang i holdet, så længe som overhovedet muligt. 
Et par stykker – mig selv incl – spiller desuden på et fælles masterhold (+ 50 år) i samarbejde med Nyker og Hasle. 
 

Hyggafubul for rajtija kara (Hyggefodbold for rigtige mænd ) 

I august prøvede afdelingen, på fleres opfordringer, at starte dette tilbud op. Et tilbud som retter sig til de ”gamle”, som kun ønsker lidt uforpligtende hyggebold, motion, samvær samt mødet med gamle fodboldkammerater. Desværre lykkedes det kun en gang at samle nok til at spille lidt hyggebold. Da var man 6. Dette prøves atter at starte op til foråret. 
 
Vil slutte af med at sige tak til alle trænere, holdledere, samt øvrige frivillige i fodboldafdelingen for et godt samarbejde igennem året 2017. Dette håber vi kan fortsætte i 2018. 
 
Håber på  et godt og fremgangsrigt år for både fodboldafdelingen og Idrætsforeningen som helhed. 
 
Fodboldudvalget 
 
Kim og John 

 
Klemensker IF / formand Henrik Schwarz mobil 20214753 / Bank 4720-0001184431