Årsberetning 2017 Badminton

 

Sæsonen vi snart er ved at afslutte har været en positiv sæson for badminton i Klemensker.

Faktisk ikke kun for os, men generelt for badminton på hele øen.

Ved sidste sæsonafslutning så det noget sort ud for badminton på øen. Badminton-Bornholm ville nedlægge sig selv. DGI-Badminton haltede også noget, med bare Doris Karlsen i bestyrelsen. Efter nogle møder klubberne imellem, blev der dog ændret på det. De 2 afdelinger blev lagt sammen og en ny engageret bestyrelse dannet. Det har vist sig at være rigtig godt.

Vores ungdomsafdeling med træner Steffen Hansen i spidsen, er igen inde i en opadgående udvikling. Fra vi sidste sæson havde bare 10 spillere er vi nu oppe på 16. Heraf mange helt nye. Det skyldes blandt andet det åbent hus arrangement vi havde i hallen d. 28/10. Viktor Axelsen-effekten kan helt klart heller ikke ses bort fra. Synlighed på de sociale medier mener vi også er gavnlige for at få folk ud af busken. Ikke kun for os, men for hele foreningen. Det er noget vi skal blive endnu bedre til.

Efterhånden har de unge også stor lyst til stævner. De sidste gange har vi kunnet tilmelde 12 spillere i forskellige rækker. Her er det også rigtig dejligt at se de mange forældre sidde på bænken og støtte de dygtige unge mennesker. Desuden har vi 5 spillere og en forælder med til LM her i weekenden. Vi arbejder på at inddrage forældrene endnu mere i det daglige. Det går lidt trægt med det, men dog rette vej. Al begyndelse er jo svær, så det skal nok komme.

Senior har stadig et hold med i turneringen. Vi vinder ikke, men har spillet rigtig mange gode kampe. Vil tro vi lander ca. midt i puljen.

Motionisterne står i år også for en stor fremgang. Efter nogle år med en stabil, dog let nedadgående medlemsskare. Ser vi for første gang i flere år tilgang. Faktisk ca. 50 %. Det er super godt.

Det er efterhånden blevet en tradition at der bliver holdt 2 årlige hyggestævner for senior og motionister, i samarbejde med Aarsballe. Det plejer at være rigtig godt, med en masse spil og ikke mindst det sociale efterfølgende. De sidste gange har der været over 30 tilmeldt. Det er flot.

Vores økonomi ser også fornuftig ud i år. Det skyldes dels den store medlemstilgang og ikke mindst et ekstra sponsorat fra Badminton-Danmark ”bevæg-dig-for-livet” (Et projekt for at fremme badmintonsporten i Danmark). Her har Torben og jeg deltaget i en Workshop med henblik på at afholde et ”synligheds-arrangement”. Det blev så kombineret med ”Rend og hop i Klemensker hallen”.

Bestyrelsen Kommer igen til at bestå af Michael Rønne-Hansen, Torben Hansen og Erling Frederiksen. Vi ville gerne have haft en forælder mere med, det er ikke lykkedes indtil videre. Vi lever i håbet!!!

 

 

 

 

Med ønsket om en god sommer og forhåbentlig talstærkt gensyn. Afsluttes hermed beretningen.

På badminton-udvalgets vegne.

Erling

 

 

 

Klemensker IF / formand Henrik Schwarz mobil 20214753 / Bank 4720-0001184431