Beretning for 2016– v/ Kirsten Sonne

Rent aktivitetsmæssigt adskilte 2016 sig ikke fra tidligere år. Vi har fortsat åbent hver dag fra 05-23, og vi har haft 5 ugentlige hold i Indoor Cycling.

Vi har haft lidt udskiftning på instruktørsiden - Lars Valgren og Annika Ebbesen valgte at stoppe deres gerning i KIF-Fitness; men så er der heldigvis kommet en ny til. Carina Højegaard har gennemført fitness-instruktøruddannelsen, og vi glæder os rigtig meget til at gøre brug af Carinas kompetencer. På cykelsiden har Louis gjort comeback, så også her er vi godt rustet.

Vi arbejder hele tiden på at skabe de bedst mulige rammer for medlemmerne. Det er en hårfin balance at prioritere, hvad der giver bedst mening for hele den forskelligartede medlemskreds.
I 2016 har vi nyindrettet indgangspartiet, så det både giver mulighed for socialt samvær i hyggelige rammer og mulighed for lidt privatliv under omklædning. Vi har ikke så meget plads at gøre godt med, så vi opfordrer til, at I alle hjælper med at bevare hyggen. Dvs. ingen sko og tasker på og omkring bordene, og I må meget gerne benytte de opstillede skabe.

Vi er i udvalget meget stolte af, at vores træningslokaler optræder lyse og luftige. Det er et bevidst valg, at vi ikke bare anskaffer mere materiel - men også igen en prioritering. Det er vigtigt, at man kan komme rundt i lokalet. Nogle medlemmer medbringer selv redskaber i centret - det er I meget velkomne til; men vi må henstille til, at disse redskaber ikke efterlades i centret til gene for øvrige brugere.

Nyeste anskaffelse er to stativer til hhv. pull-ups og dips. Det har været en længe ønsket investering fra en del medlemmer, og jeg kan med glæde erfare, at de bliver flittigt brugt.
Vi har via Foreningsfitness et samarbejde med Antidoping Danmark. Jeg kan roligt sige, at jeg ikke er overvældende begejstret for deres indsats. I praksis betyder samarbejdet et årligt besøg i centret, og til dato har disse besøg ligget enten i maj eller om eftermiddagen. En del af samarbejdet er naturligvis dialogen med foreningens ledelse; men jeg har påpeget mere end én gang, at det virker mere helhjertet at komme på besøg, når der kan forventes brugere i centret.

Jeg har heldigvis ikke grund til at antage, at doping er et udbredt fænomen hos os. Men det betyder ikke, at vi ikke har øje for det.

En af de helt store udfordringer, vi har, er hvordan vi kommunikerer med vores medlemmer. Dels hvordan vi får formidlet nye tiltag og procedurer ud - og dels hvordan medlemmerne får os i tale. Nogle tror, at små sedler placeret tilfældige steder eller beskeder på tavlen er måden at ytre ønsker og utilfredshed. På selv samme tavle hænger en liste med mailadresser og telefonnumre på udvalgets medlemmer - disse bedes benyttet til meddelelser om defekt materiel, ris/ros, ønsker osv. - og gerne med navn og tlf.nr., så der gives mulighed for en dialog.

I udvalget sidder vi syv personer - syv personer, der på hver vores måde bidrager til, at der eksisterer et fitnesscenter i Klemensker. Vi er også en slags mennesker, og det er ikke altid, at tingene sker helt så hurtigt, som man kunne forvente. Og det er heller ikke altid de sker. Men vi arbejder alle på hver vores måde for, at KIF Fitness skal være et rart sted for flest mulig mennesker at komme og motionere eller træne, uanset hvilket niveau dette sker på. Og vi lytter gerne!

Alle instruktører og praktiske hjælpere fortjener stor ros for den indsats, I gør i KIF Fitness. Uden jer, var det helt umuligt at drive et foretagende med knapt 300 medlemmer.

Stor tak for det!
Klemensker IF / formand Henrik Schwarz mobil 20214753 / Bank 4720-0001184431