Årsberetning 2016/17 Badminton
 
Sæsonen vi snart er ved at afslutte har alt i alt, været en ok sæson for badminton i Klemensker. Med de udfordringer og opgaver der nu engang har budt sig.

Vi måtte ved sidste sæsons afslutning sige farvel til vores 2 dygtige ungdoms-trænere, Magnus og Johannes. Det gav os i sommerens løb en stor udfordring med at finde erstatning for dem. Det lykkedes ikke til at starte med. Derfor valgte vi at satse på en form for turnus-ordning. Heller ikke den store succes. Men når nøden er størst og efter diverse Facebook-opslag og skriverier her og der. Meldte en af vores egne seniorspillere sig på banen, Steffen Hansen. Han ville gerne påtage sig opgaven og prøve kræfter med trænergerningen. Stor tak til Steffen. Det virker til at fungere fint, faktisk så godt at han har sagt ja til at tage en tørn igen næste sæson. Det er vi rigtig glade for.

Ungdommen har rimelig stabilt fremmøde til træning. Dog havde det været ønskeligt, med lidt flere unge mennesker i flokken. Vi håber på de vil komme til næste sæson, selvom udsigterne ikke er alt for lyse. Der har været snak om evt. at begynde et træningssamarbejde med nogle af de andre klubber, hvis muligt. Det vil vi arbejde videre med.

For ungdommen har der været lidt forskellige stævner og en holdturnering i stævneform. Det har dog været lidt trægt at trække dem af sted. Både for os og de andre klubber. Det har så resulteret i at nogle rækker har blevet lagt sammen og andre helt aflyst. Bestemt heller ikke motiverende. Vi har her i weekenden en spiller med til LM.
Vi har på senior-siden stadig et hold med i turneringen og her er vi sluttet midt i puljen. Der har været nogle rigtig gode kampe i mellem. Vores træning foregår stadig sammen med Aarsballe og det fungerer fint.

Motionisterne er ca. uændret i antal og meget mødestabile.

Der bliver holdt 2 årlige hyggestævner for senior og motionister, i samarbejde med Aarsballe. Det virker rigtig godt. De sidste gange har vi været omkring 30 spillere. Det er flot.
Med hensyn til vores økonomi, har vi haft et overskud på ca. 1000kr og næste sæson budgetterer vi med et underskud på 1000kr. Vi holder Kontingentprisen på samme niveau som sidste sæson.

Vi har kun haft en på valg, Michael Rønne Hansen. Han modtog genvalg. Desværre så har vores trofaste hjælper, Kjeld Lundbæk. Valgt at trække stikket og overlade det til os at fortsætte arbejdet. Hvilket vi selvfølgelig vil gøre, efter bedste evne. En stor tak skal lyde til Kjeld, for al den hjælp og de gode råd, han har ydet os.

Med ønsket om en god sommer og forhåbentlig talstærkt gensyn. Afsluttes hermed beretningen

På badminton-udvalgets vegne
Erling
Klemensker IF / formand Henrik Schwarz mobil 20214753 / Bank 4720-0001184431