1. Beretning for 2015 – v/ Kirsten Sonne
Lige om lidt – helt præcist 9. marts – har KIF Fitness eksisteret i syv år. Og nogle af os har været med hele vejen. Det har været syv år med både glæder og udfordringer.

Det er en kæmpe fornøjelse, at være en del af KIF Fitness – at være en del af den udvikling, vores center har gennemgået – at skabe nye aktiviteter – at introducere nye instruktører – at hjælpe nye medlemmer i gang – at bidrage til, at alle føler sig godt tilpas her i vores center, uanset forudsætninger for og formål med at komme her. Og det skal vi værne om!

Ja, vi skal værne om den gode stemning! Også når hverdagen byder på udfordringer – for det gør den! Og den største udfordring er at holde tungen lige i munden og ikke lade sig rive med følelsesmæssigt, når man helt uventet bloul K og Lars Viver mødt af oplysninger, forespørgsler eller krav af mere eller mindre personlig karakter. Så gælder det om at gribe til handling uden at vakle. Men det skal ikke være nogen hemmelighed, at netop disse udfordringer tærer på de personlige ressourcer og er medvirkende til, når vi som frivillige ind imellem overvejer vores engagement. Det kan ikke bare være sjovt hele tiden; men det er fællesskabet og hyggen, der er den bærende kraft i en forening som vores.

Vi har derfor alle en forpligtelse til at bidrage til den gode stemning. Det gør vi som udvalg og instruktører ved at gå foran med et godt eksempel: Vi hilser på alle i vores center, vi bruger en ordentlig tone, når vi henvender os til medlemmerne, og vi får tingene til at glide. Som menig bruger af centret er det mindste, man kan gøre, at vise hensyn til hinanden – vær lidt overbærende, og hvis det er nødvendigt at ”irettesætte” andre, så gør det med et glimt i øjet!
Vi er som udvalg og instruktører ikke sat i verden for at agere politi eller løse konflikter. Vi udstikker nogle retningslinjer, og dem forventer vi, at alle medlemmer respekterer. Vi er i udvalget naturligvis lydhøre for konstruktiv kritik, og det forekommer faktisk også, at vi ændrer praksis på grundlag af ønsker fra instruktører eller medlemmer.

I det forløbne år – 2015 – har stemningen være god i det siddende udvalg. Der er plads til den gode diskussion, hvor bølgerne går højt – vi er bestemt ikke enige om alt. Men der bliver også grinet rigtig meget, og det gør, at det er alle trængslerne værd.

I løbet af foråret blev motionsrummet udvidet med kvadratmeter fra det tidligere kontor. Vi fik flyttet rundt på maskinerne og fik to nye maskiner ind. Vi får til stadighed ønsker fra medlemmerne til nye maskiner, og hvis vi havde ubegrænset plads, var flere ønsker nok blevet imødekommet. Men vi kan ikke bare fylde ind, og derfor prioriterer vi, hvad flest medlemmer får gavn af.

Efteråret bød på 10 nye cykler, hvilket vore cyklende medlemmer har udvist stor tilfredshed med. Cyklerne var endvidere udstyret med individuelle computere, hvilket vi havde store forventninger til. Imidlertid var der store problemer med computerne, så de blev returneret. Vi arbejder fortsat på at finde en computer, der fungerer under vores forhold.
I oktober holdt vi nogle ”Åbent Hus” arrangementer – dels for alle potentielle brugere – dels specifikt for Ældresagens medlemmer. Begge arrangementer resulterede i nye medlemmer.
Hvad 2016 byder på, er jo ikke til at vide. Men i det siddende udvalg har vi fokus på medlemspleje. Hvordan fastholder vi nuværende medlemmer? Og hvordan sikrer vi, at nye medlemmer vælger netop KIF-Fitness?

Nogle af de ting, vi barsler med, er en INFO-skærm i centret, øvelsesplancher ved kabeltårnet, og så skal der ske noget i forrummet. Og hvis nogen af jer ligger inde med gode ideer, hører vi gerne om det.

Et andet fokuspunkt er fastholdelse af vore instruktører og rekruttering af nye. Hvad skal der til, for at instruktørerne føler ejerskab for KIF-Fitness? Instruktørerne er altafgørende for et center som  vores, og vi har som udvalg behov for at høre dem… det vil jeg vende tilbage til senere.

I 2016 vil vi fortsat arbejde på, at KIF-Fitness er et fedt sted at være. Det skal være både sjovt og udviklende at være frivillig – og vores medlemmer skal komme her med glæde, uanset påklædning, størrelse og træningsintensitet.

Tak til alle jer, der bidrager til den gode stemning i KIF-Fitness!
 

 
Klemensker IF / formand Henrik Schwarz mobil 20214753 / Bank 4720-0001184431