Beretning KIF fodbold sæsonen 2014
 
Det har været et begivenhedsrigt år for bornholmsk fodbold som helhed.

DBU Bornholms nu tidligere formand Kim Bjeldstrand havde store planer om, at opføre et Fodboldens Hus ved kunstgræsbanen i Rønne.
Men da klubberne blev pålagt, at skulle kautionere for byggeriet, opstod der splid i både bestyrelsen i DBU Bornholm samt mellem formand Kim Bjeldstrand og klubberne.
For at gøre en lang historie kort, så endte det hele med, at en alvorligt presset Kim Bjeldstrand trak sig som formand for DBU Bornholm og trak to bestyrelsesmedlemmer med sig.
Det skete på en ekstraordinær generalforsamling i efteråret 2014, hvor dommer Jørgen Lund Jensen efterfølgende blev valgt som ny formand. Han fik følgeskab i en ny bestyrelse af økonomimanden Steffen Munch fra Årsballe Boldklub samt Mikkel Scott Hansen fra NB Bornholm, sammen med de tre i bestyrelsen, der var raget uklar med Kim Bjeldstrand i dette forløb.
Det hele endte med et nej til kaution og dermed et nyt Fodboldens Hus og efterfølgende konkurs af Bornholm Sport og Event, der blandt andet stod for kunstgræsbanen. Situationen har derfor i nogle måneder, indtil her for nylig, været meget uklar mht. kunstgræsbanens fremtid.  Men den er nu reddet på målstregen via en gave fra Bornholms Brand.

I vores egen lille ”andedam” i Klemensker er medlemstallet desværre hastigt på vej retur. Først skolelukning og nu den nye skolereform, som gør det endnu sværere at samle børn og unge fra lokalområdet, har i den grad besværliggjort især holdidræt i vores lille klub.

Vi er nede i nogle medlemstal hos især børn og unge, der gør, at vi i udvalget har drøftet, hvorvidt det overhovedet har sin berettigelse, at bruge så mange ressourcer på alle vores samarbejdshold med henholdsvis Hasle og Nyker. Vores andel af spillerne er nemlig efterhånden forsvindende lille. Vi fortsætter dog sæsonen ud (indtil sommerpausen), før der evt. sker noget.

Vi er kun tre i udvalget og vil derfor hellere lægge nogle ressourcer i et forsøg på at skabe lidt ”grøde” hos de helt små børn. Det kræver dog et par nye/gamle ildsjæle eller flere til at gøre det muligt. Vi kan ikke gøre det alene ….!

Ellers er der kun gammelmands fodbold tilbage i KIF Fodbold ….!

Vi kom ud af 2014 med underskud og budgetterer også med underskud i 2015. Det gør vi for at satse på en fortsat fremtid for KIF Fodbold, og det kan kun lade sig gøre, fordi vi har en såkaldt aktivitetskonto fra tidligere økonomisk gode år, som vi kan trække på. Men ikke i al evighed ….!
Dette er et nødråb om hjælp fra især forældre eller andre med lyst og mod på at give en hånd til fodbolden i Klemensker. Hvis ikke der kommer nogle nye ildsjæle til, så er fodbolden i Klemensker så godt som død om et par år ….!
 
På vegne af KIF Fodboldbestyrelsen
Formand. Kim Stendfeldt
Klemensker IF / formand Henrik Schwarz mobil 20214753 / Bank 4720-0001184431