Beretning for 2014

Beretningen er jo det tidspunkt, hvor man gør status – tidspunktet, hvor man kigger både bagud og fremad.

Når vi ser et år tilbage, kan vi med stolthed sige, at vi har opretholdt et stabilt medlemstal på de 300. Hvis hvert medlem bruger centret to gange om ugen gennemsnitligt, betyder det, 86 personer går ind ad døren hver dag.

Langt de fleste kommer bare og træner og forlader stedet, som da de kom. Og det er en nødvendig forudsætning for, at centret kan drives på foreningsbasis – at alle rydder op efter sig selv og måske endda giver et ekstra nap med, når det er påkrævet.

Nogle benytter de holdtilbud, vi har.  - Pt. er det Indoor Cycling og Redondobold, vi har på programmet.

Uanset hvilke aktiviteter, man dyrker, er vi meget afhængige af de frivillige instruktører og øvrige hjælpere, der yder en stor indsats med prøvetimer, undervisning og vedligeholdelse af materiel. Centret har kørt i seks år, og der er behov for nye kræfter i instruktør-gruppen – både som erstatning for dem, der naturligt falder fra, og for at bidrage med ny inspiration.

Her skal lyde en stor tak til alle jer, der med jeres store indsats gør det muligt at drive KIF-Fitness!

I sidste kvartal af 2014 var KIF-Fitness med i projektet ”Motionspas” for borgere 55+. Vi fik ca. 10 nye medlemmer ved den lejlighed; spørgsmålet er så, om de var kommet alligevel. I hvert fald giver det anledning til at overveje, hvordan vi rekrutterer nye medlemmer fremover.
Hvad angår fremtiden, har vi frygtelig mange visioner. Senest er centret blevet udvidet med ekstra kvadratmeter, og lige nu venter vi bare på, at nye maskiner skal komme hjem fra Italien. Der vil blive flyttet rundt på tingene, og der vil stadig være ønsker fra medlemmerne, som vi vil forsøge at efterkomme. Men ofte er det ønsker, der kræver plads, og så skal der jo prioriteres.
Vores cykler bliver brugt flittigt, og det kræver kyndig vedligeholdelse. Heldigvis er det lykkedes at finde en person, der vil påtage sig denne opgave. Vi ser frem til et godt samarbejde med Bjarne.
Vi vil i løbet af 2015 også arbejde på en plan for udskiftning af cyklerne. Det kommer I nok til at høre mere om.

Som nævnt har vi mange gode ideer til aktiviteter: Temadage, Diverse tests, Boldtræning, Ledmobilisering, Holdtræning for særlige målgrupper o.m.a. Men for at det skal kunne føres ud i livet, har vi behov for flere instruktører. Vi opfordrer derfor medlemmerne til at mærke efter i maven, om der skulle gemme sig en instruktør – eller til at se sig omkring i sit netværk. Jo flere, vi er til at løfte opgaven, jo mindre skal vi hver især løfte!
Klemensker IF / formand Henrik Schwarz mobil 20214753 / Bank 4720-0001184431