Beretning for BADMINTON
 
2014/15-sæsonen for ungdom startede meget tidligt, allerede i september, men det kneb med fremmødet i starten. Først omkring efterårsferien kom spillerne, og siden er der træner to gange om ugen med flot fremmøde og to populære trænere, Magnus Gudbergsen og Johannes Erlandsen fra Rønne.
 
Turneringen blev gennemført med et U13-hold, som klarede sig flot, mens U17-holdet måtte trækkes. De nåede kun at spille én kamp.
 
Desværre er børnene ikke så meget for at komme ud og spille mod andre klubber, selv om vi gang på gang opfordrer dem til at stille op i begynderstævnerne, hvor de kan møde andre spillere på deres eget niveau.
 
Sæsonen sluttede med omkring 20 spillere – lidt færre end sidste år.
 
Motions- og seniorholdet kører på et stabilt niveau, selv om der mangler damespillere. Heldigvis har vi fået et godt samarbejde med Aarsballe og kan låne spillere af dem, når det kniber.
 
Det store ønske for den kommende sæson må være at få lidt mere samling på træningstiderne for de voksne, så de også socialt kan få lidt mere ud af badmintontræning. Hyggesammenkomsterne med Aarsballe har dog også været en stor succes for begge parter.
 
Der budgetteres med et mindre underskud for 2015/2016-sæsonen, men det er betinget af, at vi igen kan få trænere udefra.
 
Sæsonen blev indledt med et helt nyt udvalg, bistået af Philip Kjøller og Kjeld Lundbæk, og efter GF vil udvalget blive repræsenteret i bestyrelsesarbejdet af Erling Frederiksen.
 
Brian Pedersen er trådt ud af udvalget til fordel for Michael Rønne Hansen.
 
Efterfølgende har Karina Hansen også bedt om at forlade udvalget, og det er vores håb, at vi kan finde en ny forældrerepræsentant, der kan afløse hende inden næste sæson.
 
2014/15-sæsonen afsluttes den 13. april, men der kan trænes i hallen mandag og tirsdag aften indtil udgangen af april.
 
f. Badmintonudvalget
Kjeld Lundbæk
Klemensker IF / formand Henrik Schwarz mobil 20214753 / Bank 4720-0001184431