Fitness-udvalgets beretning 2013

Indledning:
Her i starten af marts måned er det fem år siden, KIF-Fitness slog dørene op. Det har været nogle gode og interessante år, hvor nogle ting efterhånden har fundet sit fornuftige leje, og hvor der på andre områder fortsat er plads til udvikling og forbedring.

2013 i tal:
I 2013 har vi haft ca. 300 medlemmer henover året, og det er nok det niveau, vi skal forvente at ligge på med de nuværende aktiviteter og konkurrencesituationen taget i betragtning. Vi har 15 instruktører tilknyttet samt øvrige frivillige, som udfører vigtige opgaver lige fra medlemshåndtering til vedligeholdelse af faciliteterne. Regnskabsmæssigt kommer vi ud af 2013 med et regnskabsresultat kr. -43.678 efter betaling af afdrag kr. 55.000 og indkøb af nye maskiner kr. 63.000.

Faciliteter:
I KIF-Fitness har vi nogle rigtig gode rammer for træning. Vi har et veludstyret træningscenter, og i år har vi udskiftet to af de gamle maskiner. Det er vores intention, at vi løbende får skiftet det slidte materiel ud med nyt, så vore medlemmer kan træne i et moderne center. Steven og Dennis sørger for, at maskiner og cykler bliver vedligeholdt og repareret, således at både sikkerhed og funktionalitet er i top.
Til gengæld lader vores omklædnings- og badeforhold meget tilbage at ønske. Gad vide, hvad en fodbold- eller badmintonspiller ville sige til at klæde om i forhallen og efter træning tage bussen hjem i sit svedige tøj?

Instruktører:
Som tidligere nævnt har vi 15 instruktører tilknyttet vores center. Vi prioriterer højt, at vore instruktører er veluddannede og kan vejlede medlemmerne korrekt. Vi forsøger hele tiden at rekruttere nye instruktører, således at vi får et naturligt flow i den udskiftning, der naturligt sker over en årrække. Det er også meget vigtigt med nye input, og vi er stolte af, at instruktørgruppen repræsenter alle aldersgrupper og målgrupper. Men vi vil gerne have flere instruktører, så hvis du går med en instruktør i maven – eller kender en, der gør – og mener, du kan bidrage med noget, så kontakt udvalget. Også hvis du bare vil vide mere om, hvad det indebærer at være instruktør i KIF-Fitness. Vi sørger for, at du kommer på de fornødne kurser.

Aktiviteter:
Langt de fleste af vore medlemmer træner individuelt i træningscentret; men også ”Indoor Cycling” er en etableret aktivitet. Foruden de syv ugentlige hold har vi haft et par ”Marathon-Spin”, og det er meget populært. Sidste sæson havde vi opstart af ”Redondo bold” som holdtræning, og der var god tilslutning. Men desværre har instruktørsituationen gjort, at det ikke er muligt at tilbyde holdet pt. Vi har mange gode ideer; men det kniber med instruktørressourcer til at føre dem ud i livet.
Senest har vi dog startet et ”Senior Fitness” hold, og det ser umiddelbart ud til, at der er interesse for dette.
I september arrangerede vi et kursus for Viking Atletik med 10 deltagere i ”Indoor Cycling”. Vi finder det vigtigt, at vi som foreningsdrevne centre betragter hinanden som samarbejdspartnere og ikke som konkurrenter.

Fremtiden:
Udvalgets vision for de kommende år er, at KIF-Fitness forsat skal være et godt sted at komme, uanset om man er dybt seriøs, eller om den sociale dimension spiller den største rolle. Medlemmerne skal kunne mærke, at de træner i en forening drevet af personligt engagement og fællesskab. Der skal være mulighed for den individuelle og mulighed for holdtræning. Vi vil gerne byde ind på projekter i samarbejde med BRK a la ”Fed Motion”, samarbejde med patientforeninger og institutioner (i det omfang vores nedre aldersgrænse tillader det) og også med andre idrætsforeninger.
Men for at alt dette kan lade sig gøre, kræver det, at der er frivillige hænder til at løfte opgaverne. Der skal derfor lyde en stor tak til alle dem, der har ydet en indsats i 2013 – uden jer havde vi ikke noget KIF-Fitness.

 
Klemensker IF / formand Henrik Schwarz mobil 20214753 / Bank 4720-0001184431