Beretning KIF-Fitness 2012.


Når denne beretning forelægges ar KIF-Fitness eksisteret i 4 år, idet vi primo marts 2009 åbnede øens første og forsat eneste foreningsbaserede fitnesscenter på Bornholm.

Vi har ikke det høje medlemstal som vi havde i 2012, men nok fundet et mere stabilt leje med ca. 300 medlemmer. – Vi har hele aldersgruppen, fra de unge på 15 år op til 75-80 år.
Konkurrencen er blevet hård, idet der er flere kommercielle centre – 4 i Rønne og et i Allinge og Nexø.
Og indehaveren af Sundhedscenter Bornholm – med de 4 centre – har sammen med andre kommercielle fitnesscentre i det øvrige landet indledt sag mod de foreningsbaserede fitnesscentre som konkurrenceforvridende - her er vi jo i blandt, idet KIF (fitness) får tilskud fra kommunen jf. Folkeoplysningsloven. (Lokale- og medlemstilskud(under 25 årige) samt tilskud til leder- og instruktøruddannelse).  Heldigvis får vi støtte fra vores fællesformand, BRK og KL, at der ikke er noget at komme efter – det er samme historie som aktiviteten ”pardans til fest og fornøjelse” var udsat for at de kommercielle danseskoler for år tilbage.

I løbet af året har vi fået 4 nye instruktører uddannet – (yngre årgange). Vi afviklede grundkurset med kursister ude fra (Bornholms Hospital) i vores center, hvilket var med til at gøre kurset billigere for alle parter.

Indoorcycling  - Louis, Anette og Kirsten er vores holdkaptajner. Der er pæn tilslutning til vores hold. – Vi har fået endnu en cykelsmed, så Steven ikke hænger på det hele. – Har talt om at udskifte cyklerne, men såfremt der forsat kan fås reservedele, venter vi lidt endnu.
Vi har ikke øget maskinparken i fitness i det forgangne år. Der er fremsat nogle ønsker til andre redskaber der kan nå andre muskelgrupper, men hvilke skal så ud ? – Det kan vi jo vende efterfølgende.
Vi har haft samarbejde med Sportsmaster om tilbud på fitness-træningstøj – med 2 giner i cafeen, hvor medlemmerne havde mulighed for at handle til reduceret pris i et par uger i Sportsmaster.
Kirsten er blevet uddannet som fitness-coach; det er vi meget glade for, det giver ekstra kompetencer til foreningen, som alle kan få glæde af. Kirsten har i samarbejde med Forebyggelsessekretariatet i BRK haft holdtræning for personer med BMI +35. – Det var en stor succes, alle var glade for det, men det kneb blot med at videreføre træningen efter endt forløb.

Vi deltog i Foreningernes Dag den 1. september. Vi havde en del arbejde med telt, redskaber o. lign., men desværre var der for få besøgende, selvom der var en pæn repræsentation af foreninger. –Vi overvejer om vi tager med igen i 2013, den 8. september.
Vi har en lille opfordring til vores medlemmer. Vi oplever desværre ofte at vægte m.v. ikke er lagt på plads, trods opslag om, at oprydning er den enkeltes opgave.  Håber I vil hjælpe os med at opfordre rodehovederne til at blive ryddelige…..
 
Idet alt gøres via frivillighed, så efterlyser vi hænder til hjælp med vedligeholdelse af lokalerne, så har I lyst til at gi’ en hånd, så bliver det modtaget med kyshånd.
Vi har en stor udfordring i registrering af medlemmer; Irene Ingvorsen har klaret det hidtil, men ønsker at blive frigjort for denne opgave. – Vi arbejder dels på en elektronisk løsning, men også en mere enkelt løsning, som ikke er så tidskrævende, så det bliver muligt at få en anden til at varetage denne opgave.

Nye tiltag for 2013 er mere holdtræning. Mia er i gang med Redondobold; Nicklas og Nicolaj har tilbudt træning for de 15-18 årige – onsdag aften; men der er ikke dukket nogen op (indbydelse rundsendt pr. mail og SMS). Vi har fået tilknyttet Susanne Vogtmann som fysioterapeut til centret – medlemmerne kan få gratis råd og vejledning 1. torsdag i måneden.
Bestyrelsen: Det har ikke lykkedes at finde en formand, så vi har kørt det kollektivt. – Vi har forsøgt at dele opgaverne; men det er helt klart, at det er en fordel at have en formand – håber det lykkedes for 2013.

Den samlede bestyrelse vil hermed sige tak for godt samarbejde med vores instruktører og andre som gi’r en hånd med, for at få vores fitnessafdeling til at hænge sammen,  tak til sponsorer og forretningsudvalget i KIF.
Fitnessudvalget.
Klemensker IF / formand Henrik Schwarz mobil 20214753 / Bank 4720-0001184431