Årsberetning 2011


 
Beretning 2011.
 
Vores foreningsbaserede fitnesscenter har snart kørt i tre år.
 
Det har været en meget spændende periode. – Et medlemstal på ca. 400 ved udgangen af det første år – 2009 – og ved 2010 med 500 medlemmer og endelig med ca. 400 ved udgangen af 2011 – så vi må sige, at KIF Fitness har sin berettigelse.
 
Konkurrencen er blevet hårdere – Sundhedscenter Bornholm har en afdeling i Allinge, Nexø og endelig to i Rønne. Viking Atletik er meget på banen. Og vi må ikke glemme FYSIOFORM og Wellness Center også i Rønne. Derfor er vi stolte af at kunne holde medlemstallet på ca. 400 med udgangen af 2011.
 
Men det må ikke blive en sovepude; vi skal hele tiden være på forkant.
 
Indoorcycling kører rigtig godt og stabilt, vi har nogle rigtig gode instruktører. Efter forlydende har vores cycling et godt renomme, og det er vi naturligvis glade for.
Indoorcycling er startet op med maraton-cycling a to timer – det har stor succes.
 
Kirsten Sonne har deltaget i Fitnesscoach-uddannelsen - 80 timer – Kirsten vil meget gerne i gang med holdtræning. – Kirsten har allerede afviklet holdet ”Fed Motion” i samarbejde med kommunens forebyggelsessekretariat.
 
Vores økonomi er OK – et mindre overskud på ca. 20.000 kr. i 2011 er tilfredsstillende, når vi ser på anskaffelse af materiel på ca. kr. 90.000. Vi har ikke forslag om kontingentændringer for 2012, så vi fastholder det nuværende kontingent: 15-66 årige kr. 1000/år og pensionister kr. 650/år. Administrationsgebyr er fortsat kr. 200.
 
Vi har behov for flere instruktører. – Vi har bedt vore instruktører om at være på udkig efter nye, men det er en svær opgave. – Afdelingen betaler uddannelsen – der skal bruges et par weekender på det. – Kirsten arbejder på at få kurset her til Bornholm, så I må se at komme på banen.  - En god instruktørgruppe er grundlaget for et velfungerende fitness i Klemensker. – Vi må også tænke på, at nogle af dem, der er tilbage, har været med fra start –  og sidder både i udvalg og er instruktører
 
 
Centret har nogle ordensregler, som vi opfordrer medlemmerne til at efterleve til glæde for os alle – mindre rengøring – længere holdbarhed for vores maskiner – vi tænker bl.a. på skift af fodtøj.
 
Udvalget har en ambition om, at der skal være mulighed for at få mere vejledning i centret, få nye træningsprogrammer m.v., men det kan kun klares ved, at der er flere instruktører til at klare opgaven. – Her vil vi meget gerne have en tilkendegivelse fra jer – hvad ønsker I af KIF-fitness?
 
Ventilation i lokalerne har været drøftet meget; noget er etableret, men der kan gøres mere, og vi håber, at det sker i løbet af 2012.  
 
Vi har også et stort ønske om at få faciliteter til holdtræning, idet vi er sikre på, at det er vejen frem.
 
Vi har mange ambitioner for vores center, men vi mangler tilkendegivelser fra vores medlemmer: Hvordan går det i grunden? – Hvad kan vi gøre bedre? Hvad skal vi arbejde videre med?
 
Vi er sikre på, at ved fælles hjælp kan vi nå langt …..
 
En stor tak til instruktører og andre, som er med til at få vores fitnessafdeling til at fungere. Tak til udvalget for godt samarbejde. 
 
                      På udvalgets vegne
Nina Sonne.

Klemensker IF / formand Henrik Schwarz mobil 20214753 / Bank 4720-0001184431