Årsberetning 2010
FITNESSUDVALGETS BERETNING 2010
 
Godt år med mere end 500 medlemmer. Hvert år spændende - nu 3. år vi er gået ind i - om vi fortsat kan holde på medlemsskaren – i løbet af 2010 kom der 230 nye medlemmer, men naturligvis var der også nogle, der faldt fra.
Vi har fået fire nye instruktører (Bo, Kasper, Benny og Per) og et par er faldet fra; og vi kan bruger flere. Instruktører har deltaget i workshops i Jylland og i Malmø, og vi har haft besøg af Charlotte Agergaard fra Foreningsfitness.
 
Indoorcycling startede med 12 hold – det blev reduceret hen over sommeren. Nu  syv hold.
 
Fitness: Flere maskiner – forsøger at imødekomme ønsker fra medlemmerne – følge med udviklingen. – men pga. af en del tyverier - vægte, mus til pc, osv. – så har vi ikke imødekommet alle ønsker - spec. ”mindre” træningsudstyr.
 
Tyveri – har desværre præget året – vi ønsker at få etableret overvågning i fitness og cafeen, så der atter kan være mulighed for, at medlemmerne kan lave en kop kaffe / the efter træning - og der vil blive suppleret op i manglende udstyr. Badeforhold er etableret.
 
Bo Folkmann er instruktør (ny fra feb. 2010) og samtidig coach, dvs. at de øvrige instruktører kan hente inspiration hos Bo og evt. henvise medlemmerne med spec. behov til Bo vedr. kost- og træningsprogrammer.
 
Økonomi – det ser fint ud. Det er ulønnet at være fitnessinstruktør, men vi har holdt nogle sociale sammenkomster med påhæng – for på den måde at få opbygget et fællesskab, der styrker arbejdet i fitnesscentret.
Konkurrencen – nyt center i Rønne og nu i Allinge – en udfordring.
 
Fremtid 
Ø At få et stabilt medlemstal – flere instruktører og leve op til vores intentioner.
Ø At gøre KIF Fitness til det bedste fitnesscenter på Bornholm, hvor medlemmerne er glade for at komme, fornemmer foreningsfællesskabet og en god og afslappet stemning.
 
Ø At være ansvarlig for den daglige drift i afdelingen
Ø At få uddannet flere instruktører
Ø At lave workshops for nuværende og kommende medlemmer
Ø At gøre lokalerne hyggeligere – så de viser et vist niveau
Ø At få flere lokaler – så vi kan lave holdaktiviteter
 
Tak til instruktørerne – hvor de fleste har lagt rigtig mange timer i vores fitnescenter igennem snart to år – vi håber, I holder ved længe endnu
Tak til øvrige, der gi’r en hånd med – for der skal rigtig mange hænder til at løfte denne opgave. Vi tør slet ikke at tænke i mandetimer – der er brugt rigtig mange. Og er der nogen, der har lyst til at gi’ en hånd, så siger vi altid ja tak.
Tak til udvalget for godt samarbejde.
 
NINA SONNE / IRENE DUNKER
Klemensker IF / formand Henrik Schwarz mobil 20214753 / Bank 4720-0001184431