Årsberetning 2009
Beretning 2009 KIF Fitness
 
KIF’s generalforsamling 2008 vedtog, at der skulle arbejdes videre med ideen om etablering af et foreningsbaseret fitness i lokalerne på Lindevej 25. – Det var virkelig en fremadrettet foreningstanke, idet KIF Fitness ved udgangen af 2009 havde præsteret ca. 400 prøvetimer – og dermed skabt en stor medlemsfremgang i Klemensker IF.
 
Fra ide til handling:
Umiddelbart efter generalforsamlingen i 2008 blev der taget kontakt til foreningsfitness, som er en afdeling under DGI og DIF. Foreningsfitness er medlemsforeningerne behjælpelige med organisering og etablering (mulighed for at søge rentefrie lån).
 
KIF forretningsudvalg suppleret af øvrige interesserede arbejdede videre med ideen – en projektbeskrivelse blev udarbejdet – bistået af foreningsfitness. 
 
Udgangspunktet var at etablere en fitnessafdeling i lagerlokalet bag gymnastiksalen på Lindevej 25 – ca. 40 m2 – ansøgningen lød på kr. 400.000 til udstyr og indretning af lokaler. - I august 2008 fik vi tilsagn om en bevilling på kr. 275.000 – et rentefrit lån, der først skulle afdrages fra 2010. – Et informationsmøde blev afholdt, hvor interesserede kunne melde sig, som kommende:
  • Medlem
  • Instruktør
  • Praktisk medhjælp
  • Organisator
Ca. 70 personer deltog i mødet og der var ”hænder” til alle grupper.
 
Efterflg. holdt arbejdsgrupperne et møde, hvor detailplanlægningen skulle på plads, og hurtig viste interessen sig for spinning – i vores regi kaldet indoor cycling, men så skulle gymnastiksalen inddrages til fitness og lagerrummet skulle være cykel-afdeling. Tanken om at anvende gymnastiksalen havde været drøftet tidligere, men forretningsudvalget mente at lagerrummet var stort nok, vi skulle ikke ”slå større brød op end vi kunne bage”, men der blev lyttet til dem, der var stærke fortalere for cyklerne.  – En beslutning som er helt i tråd trenden indenfor både fitness og indoor cycling.
 
Det betød imidlertid, at der skulle lægges nyt gulv i bankolokalet ud mod Kl. Storegade, så de igangværende aktiviteter, som folkedans og bordtennis fortsat kunne være til huse i centeret. Det blev hurtigt klaret af de mange ”hænder” der var til rådighed. Lageret blev ryddet, der blev isoleret og malet.  Forretningsudvalget fik skaffet sponsorer til cykler – for en stor del blandt Klemenskers landmænd. Udstyr blev bestilt med levering ultimo januar, således at instruktører kunne blive uddannet i vores egne lokaler og med vores eget udstyr. Kursus for 16 instruktører blev afviklet over to weekender og den 7. marts 2009 var vi klar til åbning.
 
 
KIF-Fitness en realitet:
Vi må sige af KIF Fitness er blevet en bragende succes – udgangspunktet med bare 100 medlemmer  er mere end nået;  så der er satset rigtigt.
 
Instruktørerne har haft mere end nok at se til med afvikling af prøvetimer, baderum er etableret og vores 2 servicemedarbejdere giver jævnligt maskinerne et tjek.  I november blev der oprettet et selvstændigt fitness udvalg bestående af instruktører og medlemmer – forretningsudvalget har dermed sluppet tøjlerne.
 
Går vi ind og ser på økonomien i runde tal, så er der i 2009 anvendt ca. kr. 600.000 til inventar, uddannelse og lokaler. Indtægtssiden viser ca. kr. 700.000 – fordelt med ca. kr. 300.000 i kontingenter og administrationsgebyrer, sponsorindtægter kr. 125.000 og lån kr. 275.000. Dvs. at kr. 100.000 kan overføres til aktivitetskontoen.
 
Det er besluttet, at fitness betaler husleje til KIF, set i lyset af at lokalerne kun kan anvendes til dette formål. Det betyder også, at KIF står for etablering af ventilationsanlæg, som er et meget stort ønske fra ”cyklisterne”.
 
Kontingent for 2010 fastholdes som i 2009: kr. 1.000 pr. år for medlemmer over 15 år og kr. 650 pr. år for folkepensionister.
 
Hjemmesiden KIF-fitness.dk fungerer fint vedr. onlinebooking af prøvetimer og indoor cycling på hold, dog ønsker vi flere informationer indlagt og en nem adgang til den løbende vedligeholdelse af siden, således at webmasteren kan blive aflastet.  – Onlinebooking havde dog ikke haft den store værdi, hvis instruktørerne ikke havde haft adgang til en PC’er i centeret. Derfor en stor tak til Jacob Nissen for sponsorat af en PC arbejdsplads med opkobling til internet.
 
Fitnessudvalget ser med forventning frem til at få oplyst, hvor mange medlemmer, der reelt er fra 1. januar 2010. Kontingentopkrævningen for 2010 er pr. 1. feb. udsendt via PBS og girokort.
 
Fremtid:
Målet for 2010 er
  • at få uddannet flere instruktører
  • at følge op på medlemmernes træningsprogrammer
  • at få vores hjemmeside til at fungere optimalt
  • at gøre KIF Fitness til et af landets bedste foreningsbaserede fitnesscentre
 
Hermed en stor tak til alle, som har gjort det muligt, at få KIF Fitness etableret – ingen nævnt ingen glemt – men rigtig mange hænder har hjulpet. – Uden disse hænder havde det ikke været muligt.
 
Fitnessudvalget
v/ Nina Sonne
 
Klemensker IF / formand Henrik Schwarz mobil 20214753 / Bank 4720-0001184431