Årsberetning 2009
Gåture, stavgang og petanque
 
I 2009 har der ikke været atletik på banerne ved sportspladsen.
 
Der blev arrangeret motionsture i maj, juni, juli og august. Vi mødtes ved hallen og kørte ud til et sted på øen og gik en tur på ca. 70 minutter, hvorefter vi nød den medbragte kaffe.
I 2009 blev der gået en tur til vandfaldet ved Risebækken, en tur op til helleristningerne bag ved sportspladsen i Allinge og en tur til Vang, hen til Pissebækken og ud pieren, hvor der er blevet losset en masse granit.
Det var kun regnvejr en af de torsdage, hvor turene foregik, men det holdt os ikke hjemme. Bagefter kørte vi hjem til en af deltagerne og drak kaffen.
Vi går og har det hyggeligt, så hvis der er nogen, der har lyst til at være med, så starter vi igen den første torsdag i maj 2010.
 
Stavgang er der nogle få, der holder gang i. De mødes om tirsdagen på Lindevej og går en tur rundt i byen eller kører ud på øen og går en tur dér.
 
Petanque var der 16, der spillede i 2009. Vi deltog i turneringen, hvor vi tabte fem og vandt fem kampe og dermed blev nummer tre af seks hold i den pulje, vi var med i.
Der er også nogle af os, der har været med til stævner, som der bliver holdt mange af i årets løb.
Vi starter sæsonen igen i april og træner om onsdagen og om søndagen, så mød frem og prøv. Vi har kugler, du kan låne.
 
                       Gert Sørensen
 
Klemensker IF / formand Henrik Schwarz mobil 20214753 / Bank 4720-0001184431